Archidiecezja Łódzka
Spotkania przygotowujące do małżeństwa
10:38 | 04.02.2020 | Wyświetleń: 224 | Autor: Katechumenat Łódź

Serdecznie zapraszamy na spotkania przygotowujące do sakramentu małżeństwa, a także tych którzy chcą pogłębić swoje relacje w małżeństwie.
Najbliższy cykl spotkań rozpoczynamy 6 lutego 2020 roku.
Spotkania mają miejsce w każdy czwartek o 19.00 w domu katechetycznym przy ul. Skorupki 7.
Zapraszamy na stronę internetową: www.domalzenstwa.pl (formularz zgłoszeniowy)
Kontakt tel. s. Ewa Godzińska 885 555 020

Katechumenat małżeński jest nową inicjatywą duszpasterską zasugerowaną już przez Jana Pawła II i na nowo podjętą przez papieża Franciszka. Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny podejmuje tę inicjatywę, widząc, że chrześcijański ideał małżeństwa staje się coraz mniej oczywisty w dzisiejszym świecie. Człowiek pyta: Skąd mam czerpać inspiracje do miłości? Czy podpowie mi je intuicja, czy wyznaczy je moda? A może do miłości, którą przeżywam powinienem podejść jak artysta: tworzyć ją, odpowiadać na nią, być jej wiernym. Więcej niż artysta – podejść do miłości jak Bóg, zaryzykować dla niej siebie, wyzwolić swoje pragnienia, pozwolić miłości kształtować mnie samego, odpowiedzieć na nią wiernością i pozwolić jej, żeby zrodziła we mnie nowe życie: prawdę, dobro, piękno, świętość.
W naszym Ośrodku Katechumenalnym pracujemy z parami przed ślubem i z małżonkami. Chcemy wprowadzać w tajemnicę miłości, którą Bóg ukrył w sakramencie małżeństwa. Kurs jest oparty na metodzie inicjacji do sakramentu małżeństwa przez wykłady, ćwiczenia, świadectwa, celebracje, pracę ze Słowem Bożym, dialog narzeczeński i małżeński, towarzyszenie. Przekazujemy niezbędne umiejętności duchowe i psychologiczne do budowania twórczych relacji z Bogiem i z partnerem. Zwracamy uwagę na mądrość, jaką Bóg zapisał w biologii ludzkiego ciała, w jego seksualności i płodności.
Proponujemy półroczny kurs dla narzeczonych, którzy jak pielgrzymi chcą wstępować po kolejnych stopniach zażyłości ze sobą i z Bogiem. Na wzór Psalmów stopni (Pslamy 120 do 134) proponujemy wędrówkę do świątyni, do serca Boga, w którym jest ukryta tajemnica miłości, do Jeruzalem, które jest obietnicą, ale jest też domem, jedynym miejscem, gdzie człowiek jest u siebie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.