Archidiecezja Łódzka
Oświadczenie Kurii Metropolitalnej Łódzkiej w sprawie tzw. „cen pochówku” na cmentarzu wyznaniowym w Brzezinach
10:04 | 12.02.2020 | Wyświetleń: 4018 | Autor: Kuria Metropolitalna Łódzka

Kuria Metropolitalna Łódzka wyraża ubolewanie, że w sprawie tzw. „cen pochówku” na cmentarzu wyznaniowym w Brzezinach – mimo nieustannych wyjaśnień ze strony Archidiecezji Łódzkiej przesyłanych do mediów i publikowanych na stronie internetowej archidiecezji łódzkiej – ma miejsce ciągłe powielanie nieprawdy.

Podawane w mediach tzw. „ceny pochówku” są nieprawdziwe.

Kuria jednocześnie oświadcza, że w obronie dobrego imienia administratora cmentarza zamierza wystąpić na drogę prawną.

 

 

                                                                       Ks. dr Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii