Archidiecezja Łódzka
Życzenia Bożenarodzeniowe metropolity łódzkiego
09:02 | 26.12.2019 | Wyświetleń: 2791 | Autor: ks. Paweł Kłys

Drodzy Bracia i Siostry!

Życzę wam doświadczenia Słowa, które nie jest tylko do słuchania, ale które jest do wydarzenia się w naszym życiu! Bóg nie mówi, żeby sobie pogadać. Mówimy, że wiara rodzi się ze słuchania, ale Bóg nie mówi tylko po to, byśmy Go posłuchali, tylko po to, żeby to, co słyszymy stało się Ciałem. Słowo stało się Ciałem – tak śpiewamy w te święta.

Słowo w święta Bożego Narodzenia staje się osobą. Bóg przestaje do nas mówić, ale staje się obecny jako człowiek – jako Jezus z Nazaretu! Przyjąć Boga w święta Bożego Narodzenia, to nie tylko przyjąć Słowo, ale przyjąć też osobę!

Życzę wszystkim przepięknych Bożych Świąt oraz błogosławionego Nowego Roku!

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.