CISZA – adwentowe rekolekcje akademickie w katedrze łódzkiej
08:00 | 12.12.2019 | Wyświetleń: 657 | Autor: Duszpasterstwo Akademickie DA5

Nowy rok liturgiczny trwa w najlepsze. Do Świąt Bożego Narodzenia nie pozostało wiele czasu. Czy czujesz się przygotowany na przyjście Pana? A może chcesz jeszcze lepiej przeżyć Adwent, wyciszyć się i przygotować swoje serce? To właśnie w ciszy możemy usłyszeć najwięcej. Jeśli twoja odpowiedź na zaproszenie Pana brzmi TAK, to koniecznie przyjdź do Nas na Akademickie Rekolekcje Adwentowe, których tematem będzie właśnie ,CISZA” Poprowadzi je ks. Piotr Pączkowski SDB.

Plan przedstawia się następująco:

 • 15.12 – Niedziela godz. 19.00 – Rozpoczęcie Rekolekcji Mszą Świętą Akademicką z nauką rekolekcyjną w naszej Archikatedrze.
 • 16.12 – Poniedziałek godz. 19.00- Modlitwa uwielbienia z nauką rekolekcyjną.
 • 17.12 – Wtorek godz. 19.00 – Nauka rekolekcyjna + spowiedź
 • 18.12 – Środa godz. 19.00 – Mszą Święta z nauką rekolekcyjną a po niej wspólne spotkanie opłatkowe w naszym DA5
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.