U Matki Miłosierdzia w Tomaszowie Mazowieckim
13:15 | 18.11.2019 | Wyświetleń: 591 | Autor: Paulina Dębiec

Dzień 16 listopada będący liturgicznym wspomnieniem Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia to zarazem dzień drugiego odpustu w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Tomaszowie Mazowieckim. Warto wspomnieć, iż kolejnym odpustem tutejsi wierni wraz ze swoimi kapłanami radują się już od 14 lat, a to wszystko za sprawą pięknej inicjatywy Męskiego Koła Różańcowego, działającego przy w/w kościele oraz właściwej aprobaty ks. arcybiskupa Władysława Ziółka.

Tegoroczną mszę świętą odpustową odprawił i Słowo Boże głosił zaproszony gość – ks. Gabriel Kołodziej, proboszcz Parafii św. Rafała i Michała w Aleksandrowie Łódzkim, a zarazem dziekan Dekanatu Aleksandrowskiego. W swojej homilii duchowny wskazał ma Miłosierdzie, które charakteryzowało Matkę Bożą i było bez wątpienia ściśle związane z jej osobą…Nie zabrakło także nawiązania do postaci świętych i błogosławionych tj chociażby: św. siostra Faustyna Kowalska, bł. ks. Michał Sopoćko, św. Jan Paweł II, bł. ks. Jerzy Popiełuszko, czy też kardynał Stefan Wyszyński, którzy całe swoje życie oraz wszelkie podejmowane przez siebie działania zawierzali Maryi. Ksiądz Gabriel zachęcił wszystkich obecnych do podobnego oddania się w opiekę Matce Najświętszej, a także do głębokiej i wytrwałej modlitwy, która za jej wstawiennictwem potrafi wyprosić u Boga wszelkie potrzebne łaski…Na zakończenie Eucharystii wszyscy obecni odmówili Litanię do Matki Bożej Miłosierdzia Ostrobramskiej.

Odpustową mszę świętą ubogaciła asysta parafialna, asysta Męskiego Koła Różańcowego, a także brawurowy występ parafialnego chóru. 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.