Szkoła Charyzmatów u oo. jezuitów w Łodzi
00:48 | 13.11.2019 | Wyświetleń: 613 | Autor: Mocni w Duchu

Jeśli zastanawiasz się nad swoim miejscem w Kościele, posługą we wspólnocie i pytasz o to, co przygotował dla Ciebie Bóg, dołącz do formacji w ramach Szkoły Charyzmatów, która odbywa się raz w miesiącu w Sali Teatralnej przy kościele Jezuitów w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60.

Najbliższe spotkanie już 15 listopada w godz. 17.00-21.00.

Szkoła Charyzmatów nie prowadzi zapisów, spotkania są otwarte i może przyjść na nie każdy zainteresowany formacją duchową. Skierowane są do animatorów, liderów wspólnot, osób posługujących w Kościele oraz tych wszystkich, którzy chcą rozwijać swoją wiarę i duchowość.

W ramach Szkoły Posługi jest zawsze: Mszą święta, blok formacyjny, warsztaty praktyczne, krótka przerwa. Kolejność wydarzeń jest każdorazowo rozeznawania, co oznacza, że Msza św. jest w różnym czasie.

Miejsce: Sala Teatralna przy kościele Jezuitów w Łodzi, ul. Sienkiewicza 60.

Czas: godz. 17.00 – 21:00.

Zapisy: Na szkołę nie ma zapisów. Po prostu przychodzimy.

Terminy i tematy na 2019 rok: http://odnowa.jezuici.pl/o-nas/materia%C5%82y-formacyjne/szkola-poslugi

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.