Archidiecezja Łódzka
Niepodległość na wzgórzach Krzepczowskich
15:21 | 12.11.2019 | Wyświetleń: 1118 | Autor: AS.

11 listopada 1918 r. po 123 latach Polska odzyskała wolność i niepodległość. W Polsce po raz pierwszy obchody odzyskania niepodległości odbyły się 11 listopada 1928 roku. Parafia Krzepczów to rolnicza parafia w powiecie piotrkowskim. Ks. Mikołaj Stawicki, ówczesny proboszcz, wraz ze swoimi parafianami kultywując ducha patriotyzmu zawiesił w kościele tablicę upamiętniającą 10 – lecie odzyskania niepodległości. 2018 rok – to setna rocznica tego ważnego wydarzenia dla Ojczyzny i narodu Polskiego. Parafia Krzepczów nie poprzestaje w swoim oddaniu Bogu i Ojczyźnie. Pod przewodnictwem obecnego proboszcza ks. Adama Stańdo dokonali tego samego gestu i zawiesili tablicę upamiętniającą setną rocznicę Niepodległości. 11 listopada 2018 na uroczystej mszy świętej J.E. ks.bp Ireneusz Pękalski dokonał poświecenia i odsłonięcia tablicy.

Dziś, w 101 rocznice Niepodległości wzgórze Krzepczowskie ponownie zgromadziło duchownych i wszystkich tych, którym leży na sercu Niepodległość, Wolność i Praworządność. Obchody rozpoczęła msza święta koncelebrowana przez ks. bp Ireneusza Pękalskiego, ks. majora Roberta Bębińskiego kapelana Wojska Polskiego, ks. podporucznika Jacka Syjuda kapelana wojewódzki policji w Łodzi, ks. Zbigniewa Kowalczyka kapelana strażaków Diecezji Radomskiej, ks. Zbigniewa Dyksa proboszcza parafii Dłutów.

W uroczystości zgromadzili się zaproszeni goście: Łódzki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi- generał Jarosław Wlazłowski, Dowódca 25 Brygady Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Maz- generał Adam Marczak, Starosta Powiatu Piotrkowskiego- Piotr Wojtysiak, Wójt Gminy Grabica- Krzysztof Kuliński, prezydenci Tomaszowa Maz.- Marcin Witko, Bełchatowa- Dariusz Matyśkiewicz, najbardziej utatuowany siatkarz kadry Polski- Mariusz Wlazły obecnie SKRA Bełchatów. Parlamentarzyści ziemi piotrkowskiej- Pan Poseł Grzegorz Lorek , władze samorządowe powiatu Piotrkowskiego. Uroczystości zostały ubogacone koncertem niepodległościowym Polskiego Chóru Męskiego/ dawniej Wyrzyski Chór Męski/ i Orkiestry Kameralnej „Wirtuoz”. Koncert został zorganizowany przez Państwo- Roberta i Izabelę Słomków właścicieli firmy TRANS PLUS z Tomaszowa Mazowieckiego. Ksiądz biskup Ireneusz w swoim słowie odniósł się do postawy współczesnego patrioty wskazując, że każdy kto ma przede wszystkim ukształtowane sumienie nosi w sobie dobro Ojczyzny i postawę prawdziwego patrioty.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.