Europejskie Spotkanie Młodych we Wrocławiu już za niecałe 2 miesiące!
07:52 | 20.11.2019 | Wyświetleń: 621 | Autor: Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Łódź

Jeśli chcesz uczestniczyć w wydarzeniu jako uczestnik, to poniżej znajdziesz formularz zgłoszeniowy dla uczestników spotkania. Natomiast jeśli chcesz włączyć się aktywnie w ESM we Wrocławiu, to zapraszamy Cię do zgłoszenia się na wyjazd jako wolontariusz. Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy dla wolontariuszy znajdziesz tutaj: tiny.pl/t4srx.

Zapraszamy Cię do wspólnego wyjazdu z Łodzi!

Koszt: 260 pln + koszt transportu 
Dla kogo: osoby między 16 a 35 rokiem życia 

Jak do Wrocławia się dostaniemy? W zależności od możliwości i dostępności pociągów – będziemy starali się wybrać ten środek transportu, jednak ostateczną informację podamy w późniejszym czasie. Potwierdzeniem zgłoszenia jest wpłata kwoty 260 pln na poniższy numer konta: 23 1870 1045 2078 1055 7276 0001. Odbiorcą przelewu jest Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej. W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko uczestnika oraz dopisek „ESM Wrocław 2019”.

Uwaga!
Przelewu należy dokonać w przeciągu 3 dni roboczych od dnia wypełnienia formularza. Wszystkie zgłoszenia bez wpłaty w przeciągu trzech dni roboczych od zgłoszenia będą automatyczne usuwane. W przypadku rezygnacji z wyjazdu zwracamy 75% wpłaconej kwoty, tj. 195 pln.

Zgłoszenia: https://forms.gle/54op71SWdXp41xGm9
Zgłoszenia przyjmujemy do 25 listopada 2019 r. 

W razie jakichkolwiek pytań, jesteśmy do dyspozycji mailowo biuro@mlodziwdomu.pl lub pod numerem 609 102 827.

Wydział Duszpasterstwa Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.