Akademia Muzyczna w Starym Klasztorze w Łagiewnikach
13:00 | 13.11.2019 | Wyświetleń: 263 | Autor: Archidiecezja Łódzka

Wykonawcą recitalu w ramach cyklu Akademia Muzyczna w Starym Klasztorze w Łagiewnikach będzie organista Dawid Długosz. Podczas recitalu w Klasztorze wykona dzieła Johanna Sebastiana Bacha.

Koncert odbędzie się 17 listopada (niedziela) o godzinie 15.00 w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach przy ul. Okólnej 185. Wstęp wolny.

Więcej informacji:

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/listopad-2019/154151-recital-organowy-z-cyklu-akademia-muzyczna-w-starym-klasztorze-w-lagiewnikach


Dawid Długosz jest absolwentem Akademii Muzycznej w Łodzi, w klasie organów prof. Piotra Grajtera. Wielokrotnie brał udział w mistrzowskich kursach improwizacji oraz interpretacji muzyki organowej. Na swoim koncie ma także występy w ramach festiwali muzyki organowej. Aktualnie pełni funkcję drugiego organisty łódzkiej Bazyliki Archikatedralnej, prowadzi klasę organów w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej oraz współpracuje jako akompaniator z Chłopięcym Chórem Archikatedry Łódzkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.