XXVII Niedziela Zwykła – 6 X 2019
16:50 | 05.10.2019 | Wyświetleń: 861 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na niedzielę 6 października 2019 r.

1. Pielgrzymka grup Żywego Różańca do sanktuarium Matki Bożej Łaskiej odbędzie się  w sobotę 12 października pod przewodnictwem Ks. Abp. Grzegorza Rysia. Uroczystości rozpoczną się o godz. 10.30. Na zakończenie przewidziany jest wspólny posiłek oraz koncert.
Program:
godz. 10.30 – konferencja: Znaczenie modlitwy w rodzinie – Ks. Marcin Majsik, Moderator Diecezjalny Ruchu Światło-Życie i Małżonkowie Domowego Kościoła;
godz. 11.00 – nabożeństwo różańcowe w Kaplicy Matki Boskiej Łaskiej;
godz. 12.00 – Msza św.;
godz. 14.00 – posiłek dla wszystkich uczestników, koncert.

2. Wydział Duszpasterstwa Rodzin i Stowarzyszenie „Spotkania Małżeńskie” zapraszają narzeczonych na Wieczory dla zakochanych. Jest to 9 cotygodniowych spotkań przygotowujących do sakramentu małżeństwa, które odbywać się będą w Centrum Służby Rodzinie (Łódź, ul. Broniewskiego 1a) o godz. 19.00 w każdą środę od 9 październik 2019 r. Zapisy odbywają się poprzez stronę: www.spotkaniamalzenskie-lodz.pl

3. W tym roku przypada 50. rocznica śmierci kandydata na ołtarze Sługi Bożego o. Anzelma Gądka OCD – założyciela Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus. Z tej racji w sobotę 12 października o godz. 11.30 w kościele Ojców Karmelitów Bosych w Łodzi (ul. Liściasta 9) zostanie odprawiona Msza św. dziękczynna za powołanie i świętość życia Sługi Bożego oraz o łaskę jego beatyfikacji. Eucharystii będzie przewodniczył i homilię wygłosi Ks. Bp Ireneusz Pękalski.

4. Archidiecezjalne Duszpasterstwo Akademickie zaprasza nauczycieli akademickich oraz studentów wszystkich łódzkich uczelni na uroczystą Inaugurację Roku Akademickiego, która odbędzie się w niedzielę 13 października w Bazylice Archikatedralnej o godz. 19.00. Mszy św. będzie przewodniczył Ks. Abp Grzegorz Ryś Metropolita Łódzki.
Rekolekcje dla studentów na początek roku akademickiego pod hasłem: „Ognia!” odbędą się w dniach 14-17 października. Spotkania rekolekcyjne będą rozpoczynać się o godz. 19.30 w poszczególnych duszpasterstwach: poniedziałek: DA „Kamienica”, wtorek: DA „Węzeł”, środa: Jezuickie DA, czwartek: DA „Piątka”.

5. Ośrodek Konferencyjno-Rekolekcyjny w Porszewicach zaprasza na II edycję warsztatów MUZYKA – TEATR, które odbędą się w dniach 6-8 grudnia 2019 r. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zapraszamy członków duszpasterstwa młodzieżowych, wspólnot działających przy parafiach, Ruchu Światło-Życie, Służby Liturgicznej, zespołów muzycznych oraz wszystkie osoby indywidualne zainteresowane tematem. Wszystkie trzy dni warsztatów będą przepełnione duchem wspólnoty, modlitwy i wszechstronnego rozwoju. Warsztaty są dedykowane dla wszystkich osób, które ukończyły 15 rok życia (oczywiście do ukończenia 18 roku życia wymagamy pisemnej zgody rodzica) i przeznaczone są dla wokalistów jak
i instrumentalistów.
PROWADZĄCY:
Warsztat muzyczny: Paweł Bębenek, Jakub Tomalak, Piotr Pałka, Katarzyna Młynarska.
Warsztat teatralny: Kristina Baranovska.
KOSZT WARSZTATÓW:
240 zł – cena zawiera koszt uczestnictwa w warsztatach, pełne wyżywienie oraz nocleg.
200 zł – cena zawiera koszt uczestnictwa w warsztatach oraz pełne wyżywienie.
https://www.facebook.com/events/707233943127962/

II Warsztaty Liturgiczne Muzyka-Teatr

6. Instytut Studiów Nad Rodziną Im. Abp. Kazimierza Majdańskiego zaprasza do Studium Przygotowania do Towarzyszenia Małżeństwom dla duchownych pod patronatem Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin. Szczegółowe informacje u Ks. Roberta Jaśpińskiego Przewodniczącego Wydziału Duszpasterstwa Rodzin oraz w załącznikach elektronicznej wersji komunikatów.

7. W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w koncercie Biblia Polska, który odbędzie się 8 października (wtorek) o godz. 19.00 w Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Łodzi. Celem projektu jest promocja muzyki polskiej i narodowego dziedzictwa kulturowego, popularyzacja dzieł wybitnych autorytetów artystycznych wspólnie z uzdolnionymi artystami młodego pokolenia, a także działanie na rzecz dialogu społecznego i kulturowego, zwłaszcza propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej. W koncercie wystąpią m.in. Dariusz Kowalski, Marcin Pospieszalski, Agnieszka Musiał, Siostry Melosik, Agnieszka Cudzich, Dariusz Mucha, Radosław Osypiuk, Dominika Chorosińska oraz zespół Full Power Spirit. Scenariusz i reżyseria: Dariusz Kowalski. Produkcja muzyczna: Marcin Pospieszalski. Wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.