Warsztaty muzyczne Taize
12:00 | 23.10.2019 | Wyświetleń: 463 | Autor: Antoni Zalewski

Serdecznie zapraszamy na warsztaty muzyczne kanonów Taizé, które odbędą się w dniu 26 października 2019 roku w godzinach 9: 00 – 15:30 w Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej (ul. Zgierska 123, Łódź). Warsztaty poprowadzi Patryk Jadczak.

Warsztaty organizowane we współpracy ze Studium Muzyki Kościelnej Archidiecezji Łódzkiej będą okazją do poznania utworów pochodzących z francuskiej wspólnoty ekumenicznej Taizé.

Będzie to także możliwość poznania specyfiki tej muzyki oraz charakterystycznego sposobu jej wykonywania. Stworzony przez uczestników warsztatów wielogłosowy chór przygotuje zarówno utwory znane, które zadomowiły się w polskich świątyniach, jak również kompozycje zapożyczone przez Taizé z różnych kręgów europejskiego chrześcijaństwa.

Zgłoszenia do 24 października br. za pomocą formularza: https://tiny.pl/tpb3r

W kwestiach organizacyjnych prosimy o kontakt mail: patrykjadczak@tlen.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.