Jak być lepszym Tatą? – konferencja Klubu Ojca
17:10 | 22.10.2019 | Wyświetleń: 840 | Autor: Klub Ojca Łódź

Jak być ojcem dorosłych dzieci? Jak być dorosłym dzieckiem swoich rodziców? Jak budować piękne i trwałe relacje rodzicielskie? Co robić, by kiedyś nie zadawać sobie pytania: „Co zrobiłem nie tak?”. Na te i podobne pytania odpowie abp Grzegorz Ryś.

Arcybiskup Grzegorz Ryś to mówca charyzmatyczny i wyjątkowy. Jego przenikliwa i bezkompromisowa analiza otoczenia sprawia, że słucha się go z zapartym tchem, a słowa, które wypowiada, potrafią odmienić życie. Klub Ojca w Łodzi zaprasza na otwarte szkolenie.

Środa, 30.10.2019, godz. 19.30. Otwarta konferencja z abp. Grzegorzem Rysiem: Jak budować relacje w rodzinie? Zespół Szkół Salezjańskich przy ul. Wodnej 36 w Łodzi. Zarezerwuj swoje bezpłatne miejsce już teraz: https://evenea.pl/event/relacjewrodzinie

Zobacz także:

Jak budować relacje w rodzinie?Otwarta konferencja dla ojców z abp. Grzegorzem Rysiem30.10.2019, godz. 19.30Zespół…

Opublikowany przez Klub Ojca Łódź Piątek, 18 października 2019

 

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.