Bełchatów pamięta o Błogosławionym
08:09 | 22.10.2019 | Wyświetleń: 474 | Autor: ks. Antoni Pietras
19 października 2019 roku, w dniu 35 rocznicy męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego, zebrali się przedstawiciele świata ludzi pracy z okolicznych zakładów pracy. Obecni byli zwłaszcza członkowie różnych związków zawodowych działających w KWB Bełchatów i Elektrowni Bełchatów. Nie zabrakło pocztów sztandarowych Miasta Bełchatów i Starostwa Powiatowego w Bełchatowie. Obecne były delegacje stowarzyszeń, organizacji, szkół podstawowych z terenu miasta. Kwiaty pod pomnikiem ks. Jerzego złożyły władze samorządowe miasta z Panią Prezydent na czele, przedstawiciele PGEiEK S.A. a także wszystkie grupy biorące udział w corocznym zgromadzeniu liturgicznym.
W czasie mszy sprawowanej przez ks.prof. Marka Stępniaka i  kapłanów z naszego miasta  w intencji Ojczyzny i ludzi pracy, nie zabrakło także prośby do Boga o kanonizację bł. ks. Jerzego. Ksiądz profesor wygłosił okolicznościową homilię poświęconą bohaterskiemu kapłanowi, w której nie zabrakło osobistych wspomnień z tamtych lat, a zwłaszcza z pogrzebu.
Na zakończenie uroczystości zebrani otrzymali błogosławieństwo relikwiami męczennika, które następnie mogli ucałować.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.