Archidiecezja Łódzka
Biblia Polska – widowisko słowno-muzyczne
10:56 | 04.10.2019 | Wyświetleń: 72 | Autor: Biblia Polska

Już 8 października w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbędzie się kolejny koncert „Biblia Polska”, organizowany przez stowarzyszenie Muza Dei. Będzie to multimedialne i interdyscyplinarne widowisko muzyczne, skoncentrowane na kultywowaniu tradycji. Sama zaś nazwa projektu wywodzi się od tytuły wiersza Kazimierza Wierzyńskiego.

Celem projektu jest promocja muzyki polskiej i narodowego dziedzictwa kulturowego, popularyzacja dzieł wybitnych autorytetów artystycznych wspólnie z uzdolnionymi artystami młodego pokolenia, a także działanie na rzecz dialogu społecznego i kulturowego, zwłaszcza propagowanie postaw opartych na świadomości własnej tożsamości kulturowej. „Biblia Polska” ma również podnieść świadomość kulturową wśród odbiorców projektu, pomóc w budowaniu tożsamości i wspólnoty narodowej oraz zainteresowania odbiorców dziejami Polski i Polaków, a także przybliżenie w atrakcyjnej i artystycznej formie polskich symboli narodowych.

Poprzez patriotyczno-edukacyjne widowisko „Biblia Polska” odbiorca ma szansę wzbudzić w sobie wrażliwość na piękno. Wszak koncert ten to nie tylko bliżej nieokreślona muzyka. To muzyka najwyższej jakości, która poprzez dźwięk i słowo pomaga uzmysłowić ogromną wartość, jaką jest dziedzictwo narodowe. Jest to wielka szansa, by o muzyce patriotycznej podjąć ważną dyskusję i docenić rolę muzyki w życiu społecznym.

 Mamy nadzieję, że to przedsięwzięcie przyczyni się do popularyzacji muzyki na wysokim poziomie oraz wzrostu wrażliwości społecznej na kulturę, sztukę i literaturę polską, która ma moc integracji całego narodu. Zaś edukacja w zakresie wiedzy muzycznej, jak również promowanie wspaniałych artystów może – jak ufamy – przynieść dobre i trwałe owoce.

Autorem scenariusza i współtwórcą projektu jest wspaniały aktor Dariusz Kowalski. Natomiast za stronę muzyczną odpowiada Marcin Pospieszalski – aranżer, basista oraz producent muzyczny. Wśród pozostałych artystów usłyszymy m.in. Agnieszkę Cudzich, siostry Melosik, Agnieszkę Musiał, Barbarę Pospieszalską, zespół Full Power Spirit, Dariusza Muchę, a także aktorów Dominikę Chorosińską i Radosława Osypiuka oraz chór Strefy Chwały.

Podczas widowiska ubogaconego nowoczesnymi efektami multimedialnymi ekranów ledowych, zaproszeni artyści zaprezentują państwu dzieła wybitnych twórców historii Polski. Znajdziemy wśród nich: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Cypriana Kamila Norwida, Kazimierza Wierzyńskiego, Tadeusza Gajcego, Mariana Piechala, Tadeusza Różewicza, Zbigniewa Herberta, Karola Wojtyły, Stefana Wyszyńskiego czy też Jerzego Popiełuszki.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca.