Archidiecezja Łódzka
Święta Pani z Parzna upamiętniające przeniesienie Wandy z cmentarza do krypty
19:24 | 16.09.2019 | Wyświetleń: 738 | Autor: ks. Paweł Kłys

W niedzielę 29 września w Parznie k. Bełchatowa odbędzie się widowisko pt: Święta Pani z Parzna upamiętniające przeniesienie Wandy z cmentarza do krypty.

 • 11:30 rozpoczęcie na cmentarzu
 • 12.00 Msza Święta pod przew. bpa Ireneusza Pękalskiego – po Mszy przejście do krypty

Część piknikowa, m.in występ kapeli góralskiej.
Widowisko ma na celu odtworzenie wydarzenia z 1923 roku, kiedy odbyło się przeniesienie Wandy z cmentarza do krypty. Będą grupy rekonstrukcyjne, ludzie w strojach z tamtego czasu, będą odgrywane konkretne osoby m.in. o. Maksymilian Kolbe, Jacek Malczewski i in.

Do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu zaprasza proboszcz parafii w Parznie – ks. Marcin Majda.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.