Rekolekcje dla opiekunów osób chorych na Alzheimera
21:21 | 06.09.2019 | Wyświetleń: 712 | Autor: ks. Paweł Kłys
W dniach 28-29.09.2019 zapraszamy na rekolekcje dla opiekunów osób chorych na Alzheimera. Wydarzenie będzie miało miejsce w Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi.
Przez ten dwa dni chcemy dać kilka podpowiedzi, jak chronić siebie, aby przejść przez ten trudny czas sprawowania opieki. Powiemy czym jest choroba Alzheimera, jakie zachowania są z nią związane i jak skutecznie ułatwiać życie sobie i osobie chorej.  Ale przede wszystkim chcemy spojrzeć na tę sytuację oczami wiary. W programie: Msza Św., konferencje, warsztaty, modlitwa i możliwość rozmowy z kapłanem, psychologiem i doświadczonymi opiekunami oraz terapeutami zajęciowymi.
Rekolekcje organizuje Sanktuarium Świętości Życia w Łodzi, we współpracy z dziennym domem opieki dla osób chorych na Alzheimera „Dom na Zdrowiu” i Łódzkim Towarzystwem Alzheimerowskim.

Zapisy: dlaopiekunow@yahoo.com Koszt: 30 zł (w cenie: obiad w sobotę) Więcej informacji: www.domnazdrowiu.pl/reko

Serdecznie zapraszamy!

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.