Archidiecezja Łódzka
Łódź: „Festiwal Łódź Czterech Kultur” w parafii Dobrego Pasterza
10:20 | 27.09.2019 | Wyświetleń: 458 | Autor: Jacek Radzikowski

W dniu 14 września 2019 r., o godz. 12.00, w ramach „Festiwalu Łódź Czterech Kultur”, w parafii pod wezwaniem Dobrego Pasterza w Łodzi odbył się otwarty dla wszystkich zainteresowanych wykład prof. Krzysztofa Stefańskiego pod tytułem „Łódź polska”.

Prelegent jest kierownikiem Katedry Historii Architektury w Instytucie Historii Sztuki UŁ. Naukowo specjalizuje się w architekturze polskiej i powszechnej XIX i XX w., architekturze sakralnej oraz sztuce Łodzi. W swoim wystąpieniu zauważył on, iż  dzieje polskiej architektury są tak samo burzliwe i skomplikowane, jak polityczne losy naszej części Europy. Wielokrotnie przesuwane granice, zabory, wojny, komunizm, wreszcie fundusze europejskie – wszystko to składa się na obraz polskiej architektury: różnorodnej, zaskakującej, nowoczesnej, ale i nierzadko bardzo tradycyjnej. Słuchacze mogli dowiedzieć się ciekawych informacji dotyczących architektury polskiej. W wykładzie uwypuklono

i zaakcentowano także wiedzę o charakterystyce architektury rodzimych obiektów sakralnych.

Szanownego gościa w imieniu swoim i wspólnoty parafian powitał Ks. Proboszcz Czesław Duk, który wygłosił także słowo wstępu dotyczące historii parafii Dobrego Pasterza w Łodzi.

Festiwal „Łódź Czterech Kultur”,  jest zaliczany do wydarzeń interdyscyplinarnych – łączy bowiem elementy teatru, literatury, filmu, muzyki czy sztuk wizualnych. Nawiązuje do czterech kultur, które wywarły wpływ na rozwój Łodzi i odcisnęły w historii miasta ślad, którego nie da się pominąć – Polacy, Żydzi, Niemcy i Rosjanie. Jest on ważnym wydarzeniem kulturalnym, które co roku odbywa się w naszym mieście.