Archidiecezja Łódzka
XXII Niedziela Zwykła – 1 IX 2019
07:54 | 31.08.2019 | Wyświetleń: 902 | Autor: ks. Paweł Kłys

Komunikaty Kurii Metropolitalnej Łódzkiej na  niedzielę 1 września 2019 r.

1. Zbliża się dzień imienin Ks. Abp. Grzegorza Rysia. We wtorek 3 września, w liturgiczne wspomnienie Św. Grzegorza Wielkiego – papieża i doktora Kościoła, w Bazylice Archikatedralnej o godz. 12.00 zostanie odprawiona Msza św. w intencji Solenizanta, po której w domu biskupim będzie można złożyć indywidualne życzenia.

2. Archidiecezja Łódzka wraz z Oddziałem Regionu Łódzkiego Polskiej Rady Ekumenicznej otwierają Ekumeniczną Szkołę Biblijną. Jej celem jest przede wszystkim pogłębienie życia chrześcijańskiego w świetle żywego Słowa Bożego. Wykładowcy należą do różnych Kościołów chrześcijańskich. Pierwszy cykl wykładów w sposób szczególny będzie poświęcony Księdze Apokalipsy. Wykłady będą się odbywać w pierwsze soboty miesiąca od października 2019 r. do czerwca 2020 r. Zapisy od początku września w sekretariacie Ekumenicznej Szkoły Biblijnej przy Wydziale Duszpasterstwa Kurii Archidiecezji Łódzkiej w Łodzi (ul. ks. Skorupki 3). Koszt uczestnictwa 300 zł (PEKAO S.A. O/Łódź 22 1240 3028 1111 0000 2824 0033, z dopiskiem: Ekumeniczna Szkoła Biblijna). Kontakt: tel.: 42 6648751 lub 42 6648750, w godz. 9.00-14.00, email: esbsekretariat@gmail.com. Więcej informacji na stronie: www.sites.google.com/view/ekumenicznaszkolabiblijna

3. Studium Organistowskie rozpoczyna II rekrutację na roku akad. 2019/20. Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 16 września 2019 r. o godz. 17.00 w Studium Muzyki Kościelnej AŁ (ul. Zgierska 123). O przyjęcie do studium mogą się starać kandydaci nieposiadający wykształcenia muzycznego oraz osoby posiadające przygotowanie muzyczne, bądź wykonujące już funkcję organisty. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Studium Muzyki Kościelnej AŁ (smk@archidiecezja.lodz.pl).

4. Archidiecezjalny Ośrodek Katechumenalny w Łodzi rozpoczyna nowy cykl przygotowania osób dorosłych do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej – sakramentów chrztu, bierzmowania i Eucharystii. Dodatkowo od tego roku organizowane jest również pogłębione przygotowanie do małżeństwa pod nazwą „Katechumenat narzeczonych”. Zainteresowanych odsyłamy do plakatów w gablocie.

5. Wydział Katechetyczny Archidiecezji Łódzkiej informuje o sesjach katechetycznych na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego 2019/2020:

 • piątek, 6 września, godz. 17.00, Kościół Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim – dla księży, osób zakonnych i katechetów świeckich,
 • sobota, 7 września, godz. 9.00, Bazylika Archikatedralna – dla księży, osób zakonnych i katechetów świeckich.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
 2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
 4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
 10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.