Recital organowy w łódzkich Łagiewnikach | Akademia Muzyczna w Starym Klasztorze
10:49 | 16.08.2019 | Wyświetleń: 1264 | Autor: Antoni Zalewski

Sierpniowy recital organowy w Klasztorze w Łagiewnikach wykona młody utalentowany organista Paweł Urbanek – słuchacz Młodzieżowej Akademii Muzyki w klasie organów dra hab. Krzysztofa Urbaniaka. Na klasztornych organach zabrzmi muzyka Dietericha Buxtehudego, Johanna Sebastiana Bacha i Nielsa Wilhelma Gade’a, czyli muzyczna podróż przez epoki. Koncert odbędzie się 18 sierpnia (niedziela) o godzinie 15.00 w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach przy ul. Okólnej 185. Wstęp wolny.

Krzysztof Urbaniak o swoim podopiecznym mówi tak: „To jeden z najzdolniejszych organistów tego bardzo młodego pokolenia. Kształci się także w klasie fortepianu w szkole im. Wieniawskiego, więc technicznie nie mamy prawie nad czym pracować, od razu przechodzimy do pracy nad ekspresją wykonawczą.” Paweł Urbanek rozpocznie recital od wykonania Praeludium g-moll BuxWV 148 Dietericha Buxtehudego. Następnie zabrzmią dwa dzieła Johanna Sebastiana Bacha – III Sonata triowa d-moll BWV 527 oraz Praeludium i fuga f-moll BWV 534. Szczególnie pięknie w kościelnym wnętrzu zabrzmi sonata triowa, a to ze względu na kameralny charakter dzieła korespondujący z kameralnym brzmieniem klasztornych organów. Paweł Urbanek zakończy recital muzyką romantyczną – zabrzmi trzecia część z dzieła Drei Tonstücke op. 22 Nielsa Wilhelma Gade’a.

Paweł Urbanek z wyróżniającymi wynikami uczy się w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Henryka Wieniawskiego w Łodzi, w klasie fortepianu mgr Elżbiety Makowskiej. Wiosną 2019 roku pod kierunkiem dr. hab. Tomasza Króla zdobył w duecie z Franciszkiem Wachowiczem (skrzypce) III nagrodę oraz nagrodę za najlepsze wykonanie utworu klasycznego na IV Międzynarodowym Konkursie Muzyki Kameralnej dla Młodych Wykonawców w Wilnie na Litwie. Przygodę z organami rozpoczął amatorsko w wieku 7 lat. Od trzech lat systematycznie uczęszcza na Młodzieżową Akademię Muzyki organizowaną przez Katedrę Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Łodzi i kształci się pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Urbaniaka. Od 2016 roku regularnie uczestniczy w warsztatach Letniej Akademii Organowej w Pasłęku, gdzie pod kierunkiem pedagogów łódzkiej Akademii doskonali swoje umiejętności gry na organach. Uczestniczył również w warsztatach organowych prof. Matthiasa Havingi (Holandia).

Na koncerty zapraszają: Klasztor Ojców Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach i Katedra Organów i Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej w Łodzi.

Więcej informacji:

http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/sierpien-2019/153951-recital-organowy-z-cyklu-akademia-muzyczna-w-starym-klasztorze-w-lagiewnikach

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.