Pątnicy z 94. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej dotarli na Jasną Górę
17:16 | 24.08.2019 | Wyświetleń: 2124 | Autor: ks. Paweł Kłys

Po czterech dniach drogi i pokonaniu 130 km pątnicy z 94. Pieszej Pielgrzymki Łódzkiej dotarli do tronu Królowej Polski. Po przywitaniu przez pasterza diecezji – księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, który czekał na łodzian przy wejściu na błonia jasnogórskie –  pątnicy klęcząc lub kładąc się krzyżem na ziemi, oddali cześć Matce Bożej Jasnogórskiej ofiarowując Jej intencje, z którymi przybyli do Częstochowy.

– Cieszę się, że mogłem w tym roku pielgrzymować także z takimi grupami, z którymi w roku ubiegłym nie mogłem pielgrzymować. Wędrowałem ze Zgierzem, przez chwilę byłem na pielgrzymce z Koluszkami – ale to nadrobimy w przyszłym roku – mogłem się przejść z Aleksandrowem Łódzkim i z Łaskiem. To jest taka specyfika pielgrzymowania z Łodzi, że rejony, miejscowości, parafie organizują się same na pielgrzymkę i właściwie można zobaczyć tę wielką wspólnotę naszej diecezji podczas wieczornej Mszy świętej o godz. 19:00 Pielgrzymka, to piękne doświadczenie Kościoła, doświadczenie ludzi, którzy mają odwagę się ruszyć i złożyć ofiarę ze swojego wolnego czasu, z urlopu. – zauważył arcybiskup.

Następnie udali się do kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej, by pokłonić się swojej Matce i Królowej. Wśród tegorocznych pątników znalazły się dwie młode pary, które wprowadziły przed jasnogórski szczyt grupę trzecią i czwartą łódzkiej pielgrzymki.

O godzinie 19:00 pątnicy wezmą udział we Mszy świętej nowennowej przygotowującej do uroczystości odpustowych Matki Boskiej Częstochowskiej, a następnie w Apelu Jasnogórskim.

zobacz także: 94. Piesza Pielgrzymka Łódzka #4

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.