Recital organowy – Akademia Muzyczna w Starym Klasztorze w Łagiewnikach
12:20 | 17.07.2019 | Wyświetleń: 404 | Autor: ks. Paweł Kłys

Muzyka barokowych i romantycznych mistrzów organów zabrzmi podczas lipcowego koncertu z cyklu Akademia Muzyczna w Starym Klasztorze. Wykonawcą będzie Wojciech Buczyński – student łódzkiej uczelni muzycznej. Zaprezentuje dzieła organowe Dietericha Buxtehudego, Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego, Johanna Sebastiana Bacha i Franza Liszta. Recital odbędzie się 21 lipca (niedziela) o godzinie 15.00 w Klasztorze Ojców Franciszkanów w Łodzi – Łagiewnikach przy ul. Okólnej 185. Wstęp wolny.

Wojciech Buczyński rozpocznie koncert wykonaniem Preludium d-moll BuxWV 140 Dietericha Buxtehudego. Dzieło, zawierające trzy osobne fugi, a zakończone wirtuozowską toccatą jest jedną z kilkunastu tego rodzaju kompozycji Buxtehudego, które stanowią mistrzowski trzon jego organowej twórczości. Czteroczęściowa romantyczna II Sonata organowa c-moll op. 65 Felixa Mendelssohna-Bartholdy’ego będzie kolejnym elementem niedzielnego programu. Kompozytor znany z biegłości w wykonawstwie organowym oraz improwizacji, walory te zawarł w cyklu 6 sonat, z którego pochodzi dzieło prezentowane w programie koncertu. Podczas popołudnia z muzyką organową nie zabraknie dzieł barokowego geniusza – Johanna Sebastiana Bacha. Wojciech Buczyński wykona jego Preludium i fugę D-dur BWV 532, które zawiera skomplikowaną konstrukcyjnie fugę, poprzedzoną wieloczęściowym preludium. Na zakończenie koncertu zabrzmi Preludium i fuga na temat B-A-C-H Franza Liszta, które należy do kanonu wykonawstwa organowego, zarówno spośród dzieł Liszta, jak i repertuaru światowego.

Wojciech Buczyński jest absolwentem Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie oraz Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej w Krośnie, w klasie organów mgra Tadeusza Rymarza – oba etapy kształcenia ukończył z wyróżnieniem. Obecnie studiuje w Akademii Muzycznej im. Grażyny i Kiejstuta Bacewiczów w Łodzi w klasie organów dra hab. Krzysztofa Urbaniaka. Brał udział w kursach organowych w Pasłęku, Gottorf i Stralsundzie, pracując pod kierunkiem, m.in. prof. Pietera van Dijka oraz prof. Christopha Bosserta. W 2019 roku w ramach programu Erasmus+ studiował w Hochschule für Musik w Detmold w klasie organów prof. Martina Sandera. Zdobył wyróżnienie na I Ogólnopolskim Konkursie Diecezjalnych Studium Organistowskich w Tarnowie oraz I miejsce na Ogólnopolskich Przesłuchaniach Uczniów Szkół Muzycznych II st. klasy organów w Warszawie.

Więcej informacji: http://www.amuz.lodz.pl/pl/koncerty-i-wydarzenia-zapowiedzi/lipiec-2019/153950-recital-organowy-z-cyklu-akademia-muzyczna-w-starym-klasztorze-w-lagiewnikach

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.