Archidiecezja Łódzka
Czysta Ewangelia – IV Niedziela Wielkanocna
16:00 | 11.05.2019 | Wyświetleń: 236 | Autor: ks. Paweł Kłys

Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

J 10, 27-30