Zmarł prof. Karol Modzelewski – uczestnik łódzkiej debaty „Polskość – Inspiracje – Obowiązki”
07:37 | 29.04.2019 | Wyświetleń: 903 | Autor: ks. Paweł Kłys

W Warszawie zmarł prof. Karol Modzelewski. Wybitny historyk miał 81 lat. Prof. Karol Modzelewski był historykiem mediewistą, a także jednym z liderów opozycji demokratycznej w czasach PRL, wielokrotnie więzionym.

W 1964 r. wraz z Jackiem Kuroniem był autorem Listu otwartego do partii, krytykującego linię polityczną PZPR za odejście od ideałów socjalizmu. Był też jednym z inicjatorów protestów studenckich na Uniwersytecie Warszawskim w marcu 1968 r.

Od listopada 1980 do kwietnia 1981 pełnił funkcję pierwszego rzecznika prasowego NSZZ „Solidarność”; był autorem pomysłu przyjęcia przez związek jego nazwy „Solidarność”.

Kilkakrotnie więziony i internowany ze względów politycznych w czasach PRL, łącznie spędził w więzieniu 8 i pół roku.

Zasiadał w Senacie w jego I kadencji. W 1998 r. odznaczony został Orderem Orła Białego.

Profesor Karol Modzelewski był gościem metropolity łódzkiego w czasie pierwszej z serii debat zatytułowanych „Polskość – Inspiracje – Obowiązki”, jakie odbywały się w domu arcybiskupa łódzkiego. Debaty przygotowywały do obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.

zobacz także: DEBATA 1 – PROF. KAROL MODZELEWSKI I PROF. ADAM STRZEMBOSZ O POLSCE, POLAKACH I KOŚCIELE

ŹRÓDŁO: KAI/ AŁ

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.