Archidiecezja Łódzka
Otwarci na siebie – Relacje Kościół – świeccy, świeccy – Kościół
18:00 | 20.03.2019 | Wyświetleń: 694 | Autor: ks. Paweł Kłys

Pod tym hasłem 16 marca w Domu Siostry Faustyny przy Krośnieńskiej 9, w gościnnych progach klasztoru Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, odbył się panel dyskusyjny o roli świeckich w Kościele. Prowokacyjny podtytuł „Relacje Kościół – świeccy, świeccy – Kościół”, zapowiedziany przez prowadzącego spotkanie ks. dra Pawła Gabarę, od razu nadał debacie charakter dyskusyjny, jednocześnie porządkując rozumienie Kościoła jako jedności, w którym jesteśmy wszyscy – duchowni i świeccy.

Pamiętajmy, że każdy z nas – dotyczy to księży i świeckich, jest obdarzony jakimś charyzmatem, darem danym jednostce dla dobra ogółu …. I że wszystkich nas obowiązuje cnota pokory – wobec siebie, że mam wiele braków, ale mam też zalety i wobec bliźniego, że ten drugi może wiedzieć coś lepiej w danym temacie – powiedział w swoim wystąpieniu ks. dr Tomasz Falak – Diecezjalny Ojciec Duchowny.

Drugim głosem w debacie był przedstawiciel laikatu, Szymon Malinowski – politolog, pracujący w redakcji portalu internetowego TuŁódź.com. W swoim wystąpieniu zdefiniował i ściśle określił znaczenie używanych w dyskusji pojęć takich jak Kościół jako wspólnota, Kościół jako instytucja, świeccy, laikat, duchowni. W tym świecie, który się zsekularyzował, Kościół bardzo potrzebuje świadectwa świeckich, prawdziwego życia wiarą w codzienności – powiedział Szymon Malinowski. Ukazał nam, jak bardzo są sobie wzajemnie potrzebni duchowni i świeccy w Kościele, bo bez rodzin nie ma księży, z kolei rodziny bardzo tych księży potrzebują… Nawet trwający obecnie Synod Archidiecezjalny pokazuje w jakich obszarach świeccy są szczególnie powołani: rodzina, parafia i młodzież, czyli uświęcenie ludu Bożego przez wychowanie młodego pokolenia.

W dyskusji wybrzmiały też tematy kryzysu i podziałów w Kościele oraz związku Kościoła z polityką, czyli roli katolików świeckich w życiu społecznym i politycznym.