Archidiecezja Łódzka
Bełchatów: „miejskie” rekolekcje dla uczniów szkół średnich 2019
07:33 | 25.03.2019 | Wyświetleń: 865 | Autor: ks. Paweł Kłys
W minionym tygodniu młodzież bełchatowskich szkół średnich uczestniczyła w rekolekcjach. Poprowadzili je ojcowie franciszkanie z Chorzowa. Już pierwszego dnia uczestnicy zostali poruszeni musicalem „Bezimienni”, który zaprezentowała młodzież z katowickiego Teatru Franciszka. Nie zabrakło również wspólnej modlitwy, integracji, katechezy, pantomimy, filmu, a nawet warsztatów teatralnych. Ostatni dzień rozpoczęliśmy wspólnym śniadaniem, po którym s. Fabia karmelitanka i br. Bazyli franciszkanin opowiedzieli o osobistej drodze powołania. Błogosławieństwem dla ponad pół tysiąca młodzieży było sprawowanie Mszy świętej pod przewodnictwem księdza biskupa Ireneusza, którego radosne usposobienie rozweseliło serca licealistów. Dzięki uprzejmości lokalnych władz możliwe stało się przeprowadzenie tego religijnego wydarzenia w kulturalnych obiektach należących do miasta (MCK). Co więcej, do dyspozycji były dwa miejskie autobusy, które po dodatkowych wieczornych spotkaniach rozwoziły młodzież po mieście.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.