Archidiecezja Łódzka
Abp Ziółek: Józef umiał milczeć, aby słuchać Boga | uroczystość św. Józefa
10:00 | 20.03.2019 | Wyświetleń: 835 | Autor: Antoni Zalewski

Podczas uroczystości św. Józefa- patrona Archidiecezji Łódzkiej, w Łódzkiej Archikatedrze Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek wręczył Złote i Srebrne Krzyże zasługi za ofiarną posługę na rzecz Archidiecezji.

Arcybiskup Władysław Ziółek przewodniczył Mszy Św. w Archikatedrze Łódzkiej. W swojej homilii Ksiądz Arcybiskup podkreślał świętość Józefa, patrona Archidiecezji Łódzkiej. „W tajemnicy wcielenia Syna Bożego, Józef ukazuje się naszym oczom w pełni blasku swojej wielkości jako sprawiedliwy, roztropny i wierny sługa wypełniający do końca wolę Boga. Bóg wybrał go do wyjątkowej i jedynej misji, ale też stawiał go niejednokrotnie w trudnej sytuacji. Józef jedna zawsze okazywał Bogu wierność, która miała swoje źródło w głębokiej wierze i bezgranicznym zaufaniu Bogu.”

„Św. Józef pokazuje nam, że pełnić w życiu Bożą wolę to znaczy bezgranicznie zaufać Bogu. Uczyć się mówić Bogu tak w każdej sytuacji swojego życia. Nie uciekać od tego co trudne, ale wziąć wszelkie trudności na siebie i zawierzyć je Bogu. On poprowadzi nas jak poprowadził Józefa”- podkreślał Abp Ziółek.

Przed błogosławieństwem Ksiądz Arcybiskup Władysław Ziółek wręczył w imieniu Księdza Arcybiskupa Grzegorza Rysia Złote i Srebrne Krzyż Archidiecezji Łódzkiej. Nagroda ta została ustanowiona 25 marca 1998 dla uhonorowania osób świeckich zasłużonych dla Archidiecezji Łódzkiej. Metropolita Łódzki przyznaje i wręcza Krzyże Archidiecezji Łódzkiej w Uroczystość Świętego Józefa Patrona Archidiecezji.

W tym roku po zasięgnięciu opinii Kapituły Krzyża Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś ZŁOTYM KRZYŻEM odznaczył następujące osoby:

Pani Bożena Janus – od 28 lat oddana pracy jako katechetka; aktywnie uczestniczy w życiu parafii Matki Bożej Pocieszenia w Łodzi

Pani Jolanta Kępińska – od 25 lat katechetka w Parznie. Jest inicjatorką i organizatorką międzyszkolnego konkursu o służebnicy Bożej Wandzie Malczewskiej.

Państwo Maria i Zdzisław Kowalczykowie – hojni fundatorzy na rzecz parafii NMP Królowej Polski w Łodzi.

Pani Urszula Kucejko – od 1991 roku katechetka w szkołach parafii Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi

Matylda Alina Kućmierowska, nazaretanka – od 60 lat w życiu zakonnym. Od 25 lat posługuje jako zakrystianka w Łasku- Kolumnie

Pani Dorota Puchowicz – przy wspólnocie „Mocni w Duchu” i parafii oo. Jezuitów w Łodzi i prowadzi dom dziecka i świetlicę dla dzieci „Anielisko”.  Od 7 lat prezes stowarzyszenia „Mocni w  Duchu”. Od 18 lat jako wolontariusz prowadzi „Anielisko”.

Pani Katarzyna Rembowska – katechetka od 1990 roku w szkołach i przy parafii NSJ w Łodzi Radogoszczu, prowadzi szkolne koło „Caritas”

Pan Stanisław Starzak – były kanclerz Politechniki Łódzkiej. Dzięki jego stanowczym działaniom WSD i archidiecezja łódzka od 1996 ma dostęp do Internetu przez podłączenie do Łódzkiej Akademickiej Sieci Bibliotek.

Pani Jolanta Szczepańska – terapeutka uzależnień. Prowadzi zajęcia w grupie terapeutycznej i grupie AA dla kapłanów. Opiekuje się księżmi uzależnionymi od alkoholu.

Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś  Metropolita Łódzki SREBRNYM KRZYŻEM odznacza następujące osoby:

Pan Andrzej Basaj – od 1990 ofiarnie zaangażowany w tworzenie parafii i budowę kościoła Chrystusa Odkupiciela w Łodzi.

Pan Kazimierz Kluska – ofiarnie zaangażowany w tworzenie parafii i budowę kościoła Świętego Alberta Chmielowskiego  w Łodzi.

Pani Krystyna Małecka – w latach 1967-1990 pomagała przy budowie 35 kościołów i kaplic archidiecezji łódzkiej organizując zaopatrzenie w materiały budowlane

Pani Dorota Mielczarek – od 25 lat posługuje w domu parafialnych w Kaszewicach. Jest zelatorką kół różańcowych

Pan Kazimierz Straszak –  ofiarnie zaangażowany w tworzenie parafii i budowę kościoła Świętego Alberta Chmielowskiego  w Łodzi.

Pan Roman Ślązak – od 1989 ofiarnie zaangażowany w tworzenie parafii i budowę kościoła Chrystusa Odkupiciela w Łodzi. Od 20 lat przełożony parafialne wspólnoty Apostolstwa Dobrej Śmierci.