Archidiecezja Łódzka
Ekumeniczna modlitwa za zmarłego Prezydenta Gdańska
20:04 | 14.01.2019 | Wyświetleń: 1573 | Autor: ks. Paweł Kłys

W godzinach wieczornych w Pasażu Schillera przy ul. Piotrkowskiej w centrum Łodzi odbyła się ekumeniczna modlitwa za zmarłego w dniu dzisiejszym Prezydenta Miasta Gdańska – Pawła Adamowicza.

Modlitwę prowadzili ks. Tadeusz Weber – Kościół Rzymskokatolicki, ks. Michał Makula – Kościół Ewangelicko – Augsburski oraz Dawid Szychowski – Rabin Łodzi. W modlitwie uczestniczyły władze miasta z Hanną Zdanowską – Prezydent Łodzi oraz  mieszkańcy, którzy poprzez ten spontaniczny i symboliczny gest chcieli oddać cześć Zmarłemu. Wyjątkowym momentem tego wieczornego spotkania była chwila ciszy połączona z podniesionymi do góry zapalonymi świecami przyniesionymi przez uczestników modlitwy.

W dniu jutrzejszym o godz. 19:00 w łódzkiej katedrze zostanie odprawiona Msza św. za zmarłego Prezydenta Gdańska, której przewodniczyć będzie, i do której zaprasza metropolita łódzki arcybiskup Grzegorz Ryś.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.