Archidiecezja Łódzka
Królowa Karmelu – szczególna opiekunka i matka
14:17 | 17.07.2018 | Wyświetleń: 1120

Maryja jest naszym przykładem i pomocą w dążeniu do świętości- mówił Ksiądz Biskup Ireneusz Pękalski podczas Mszy Świętej odpustowej ku czci Matki Bożej Szkaplerznej w parafii pw. Opieki św. Józefa w Łodzi.

Wszystkich czcicieli Matki Bożej Szkaplerznej oraz członków szkaplerza świętego przywitał proboszcz parafii pw. Opieki św. Józefa w Łodzi oraz przeor łódzkich karmelitów o. Piotr Bajorek. „Matka i Królowa Karmelu gromadzi nas na uroczystości odpustowej przy ołtarzu Jezusa Chrystusa. Zbierając się w ten uroczysty dzień pragniemy poprzez naszą wspólną modlitwę wyrazić dobremu Bogu serdeczną wdzięczność za dar Maryi. Chcemy podziękować za dar jej matczynej opieki. Opieki, którą otacza wszystkich noszących Szkaplerz święty” – powiedział  o. Piotr Bajorek.

W homilii Biskup Pękalski mówił o tym, że to właśnie od Maryi powinniśmy czerpać siły i wzorce do tego, aby stawać się świętymi. „W chwili zwiastowania Maryja poznała plany Boże względem siebie dowiedziała się jakie ma być jej powołanie, jak powinna przeżywać doczesność. W tym momencie na Maryję zstąpił także Duch Święty, który jeszcze bardziej umocnił jej więź z Bogiem. Maryja jeszcze bardziej umocniła się na drodze swojego powołania. Powołania, które miało ją zaprowadzić na szczyty świętości. My także dzisiaj pragniemy iść Jej drogą, pragniemy za Nią kroczyć do wieczności, do szczęścia, które jest przed nami. I to także dla każdego z nas jest przypomnieniem, że mamy iść drogą prowadzącą nas do świętości”- mówił Ksiądz Biskup.

Po Mszy Świętej była możliwość dołączenia do karmelitańskiej rodziny poprzez przyjęcie Szkaplerza świętego. Każdy noszący szkaplerz ma określone obowiązki ale i przywileje z tego wynikające.

Przywileje noszących Szkaplerz:

 1. Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym nie zostanie potępiony.
 2. Noszący(a) Szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.
 3. Każdy(a), kto pobożnie nosi Szkaplerz święty i zachowuje czystość według stanu, zostanie wyprowadzony(a) z czyśćca osobiście przez Matkę Bożą w pierwsza sobotę po swej śmierci.
 4. Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z zakonem Karmelitańskim i maja udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, modlitwach, postach itp.

Obowiązki noszących Szkaplerz:

 1. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.
 2. Dniem i nocą nosić na sobie Szkaplerz.
 3. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Szkaplerza (zazwyczaj Pod Twoją Obronę).
 4. Czynić dobrze bliźnim.

Praktyki zalecane noszącym Szkaplerz:

 1. Przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki, oraz w święta Matki Bożej przystępować do spowiedzi i Komunii świętej.
 2. Nawiedzać często kościół i przynajmniej przez kilka minut modlić się do Matki Bożej.
 3. Od czasu do czasu z miłości do Matki Bożej wyrzec się czegoś dozwolonego (drobne umartwienie).