Łódź: Koncert Muzyki Pasyjnej w wykonaniu chóru Salezjańskich Szkół Muzycznych
08:33 | 12.03.2018 | Wyświetleń: 993 | Autor: ks. Paweł Kłys

W niedzielę 18 marca 2018, o godz. 17.15, w kościele Zesłania Ducha Świętego (ul. Piotrkowska 2) odbędzie się Koncert Muzyki Pasyjnej w wykonaniu chóru Salezjańskich Szkół Muzycznych II stopnia im. ks. Antoniego Chlondowskiego w Lutomiersku.

Koncert odbędzie się w ramach nabożeństwa Gorzkich żali, które chór wykona w opracowaniu wielogłosowym. Muzycznym komentarzem do rozważania męki Pańskiej będą utwory chóralne o tematyce pasyjnej.

Salezjańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna II stopnia (SOSM) i Salezjańska Szkoła Muzyczna II stopnia (SSM) są szkołami katolickimi niepublicznymi na prawach szkół publicznych, prowadzonymi przez Zgromadzenie Salezjańskie. Stawiają sobie za cel wykształcenie profesjonalnej kadry organistów i muzyków przygotowanych zarówno do pracy w kościele, jak i podjęcia studiów muzycznych. Po ukończeniu nauki można uzyskać świadectwo dojrzałości, dyplom Szkoły Muzycznej II stopnia, dyplom organisty oraz możliwość dalszych studiów na dowolnej uczelni wyższej.

Więcej informacji na stronie www.lutomiersk.salezjanie.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.