Dzień Skupienia dla Mam
09:30 | 19.03.2018 | Wyświetleń: 1379 | Autor: Antoni Zalewski

„Zbawiona przez macierzyństwo” to temat Wielkopostnego Dnia Skupienia, na który zaprasza wspólnota Macierzanki. Spotkanie poprowadzi kaznodzieja, dominikanin – o. Tomasz Nowak. 

Inspiracją do tego tematu stało się samo życie, a także słowa z Pierwszego Listu do Tymoteusza „Zbawiona zaś zostanie przez rodzenie dzieci; [będą zbawione wszystkie], jeśli wytrwają w wierze i miłości, i uświęceniu – z umiarem.” W przekładzie Biblii Poznańskiej czytamy nie o rodzeniu, ale macierzyństwie właśnie, co pokazuje szerszy aspekt tych słów.

Pranie, gotowanie, opieka nad dziećmi w dzień i w nocy.. Jak wśród codziennych obowiązków znaleźć czas dla Boga? Na to pytanie będziemy próbować znaleźć odpowiedź podczas tego spotkania.  Do udziału zaproszone są wszystkie mamy, także te, które oczekują jeszcze na poród, a także kobiety, które pragną być mamami.

W planie skupienia:

12.00 – Sakrament Pokuty i Pojednania

12.30 – Eucharystia

13.15 – Nauka rekolekcyjna

14.00 – Spotkanie przy kawie

Więcej informacji można znaleźć w wydarzeniu na fb: https://www.facebook.com/events/1641933625922083/

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.