Archidiecezja Łódzka
Spragniony? – rekolekcje dla młodych w Wyższym Seminarium Duchownym
13:12 | 03.02.2018 | Wyświetleń: 1830 | Autor: ks. Paweł Kłys

W Wyższym Seminarium Duchownym w Łodzi, trwają trzydniowe rekolekcje powołaniowe dla młodzieży męskiej ze szkół ponadgimnazjalnych. Hasło tegorocznego zimowego spotkania brzmi: Spragniony?

– W ubiegłym roku hasłem rekolekcji była „Wielka degustacja”, w czasie której uczestnicy poznawali smaki życia. – tłumaczy ks. Bartłomiej Franczak – prefekt WSD. Natomiast w tym roku zatrzymujemy się nad pragnieniami człowieka, stąd hasło tych rekolekcji: „Spragniony?” – dodaj organizator.

Do seminarium w piątkowy wieczór przyjechało 31 uczestników z całej archidiecezji, którzy poprzez konferencję duchowe, uczestnictwo we wspólnej Mszy św., pracę w grupach, a także wypoczynek i rekreację będą pogłębiać swoją wiarę oraz rozeznawać drogę swojego powołania.

– O rekolekcjach dowiedziałem się od mojego księdza w parafii i postanowiłem skorzystać z tej propozycji. – tłumaczy Dawid Delibes. W seminarium na rekolekcjach jestem po raz pierwszy, a przyjechałem tutaj, aby uświadomić sobie kim jest dla mnie Jezus, jak mogę Go naśladować swoim życiem. Chciałbym bardzo poznać swoje powołanie, czy to będzie powołanie do kapłaństwa, czy do małżeństwa, czy może coś innego planuje dla mnie Pan Bóg. – tłumaczy jeden z uczestników.

– Przyjechałem tutaj na te rekolekcje po raz drugi, aby się wyciszyć, spędzić czas z Panem Bogiem i aby pomedytować Pismo święte. – mówi Krystian Radecki. Chciałbym przemyśleć swoje życie i odkryć swoje powołanie. – dodaje.

Trzydniowe seminaryjne skupienie zakończy się niedzielną Eucharystią w kaplicy seminaryjnej i wspólnym obiadem, po którym każdy z uczestników z zaspokojonym pragnieniem powróci do swojej codzienności.

W latach ubiegłych tematyka rekolekcji powołaniowych dotyczyła: walki („Wierz i walcz”), filmu („Casting do filmu”), smaku („Wielka degustacja”), a w tym roku pragnień („Spragniony?”).


Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi powołał do istnienia 9 sierpnia 1921 roku pierwszy ordynariusz diecezji łódzkiej bp Wincenty Tymieniecki. Aktualnie w tej łódzkiej uczelni studiuje 50 alumnów, przygotowujących się do kapłaństwa w archidiecezji łódzkiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.