Archidiecezja Łódzka
Zmarł ś.p. ks. Grzegorz Krajewski
12:31 | 09.01.2018 | Wyświetleń: 3018 | Autor: ks. Paweł Kłys

Kuria Biskupia Koszalińsko-Kołobrzeska poinformowała o śmierci śp. ks. Grzegorza Krajewskiego. Uroczystości pogrzebowe zmarłego w niedzielę, 7 stycznia 2018 r., śp. ks. emeryta Grzegorza Krajewskiego rozpoczną się eksportą do kościoła parafialnego pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Słowinie, w środę 10 stycznia 2018 r., o godz. 17.00 i Mszą św. o godz. 18.00.W czwartek 11 stycznia o godz. 12:30 zostanie odprawiona Msza św. pogrzebowa pod przewodnictwem bpa Krzysztofa Zadarki.

Po Mszy św. dalszy ciąg uroczystości pogrzebowych na cmentarzu parafialnym w Słowinie.

ks. Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii


Ks. Grzegorz Krajewski urodził się 3 listopada 1940 roku w Łodzi. Po ukończeniu WSD w Łodzi przyjął święcenia prezbiteratu 19 czerwca 1966 roku. W latach 1966-1977 pełnił funkcję wikariusza w sześciu parafiach tamtejszej diecezji. W latach 1984-1993 pracował duszpastersko w diecezji opolskiej. Od 30 lipca 1993 roku ks. Grzegorz Krajewski rozpoczął posługę duszpasterską na terenie diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. Był wikariuszem w parafii pw. św. Franciszka z Asyżu w Barzowicach. Z dniem 1 stycznia 1995 roku została mianowany rektorem wikariatu samodzielnego w Starym Krakowie a z dniem 9 sierpnia 1998 roku został mianowany pierwszym proboszczem erygowanej pw. Matki Bożej Częstochowskiej nowej parafii w Starym Krakowie. W roku 2003 został inkardynowany do diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej i mianowany proboszczem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Słowinie. Z dniem 31 lipca 2017 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 7 stycznia 2018 roku w Hospicjum Caritas im. bpa Cz. Domina w Darłowie.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.