Zaproszenie na spotkanie omawiające Krajowy Program Formacyjny Duszpasterstwa Młodzieży „Oto ja!”
22:23 | 10.12.2017 | Wyświetleń: 1002 | Autor: ks. Paweł Kłys
Chcielibyśmy serdecznie zaprosić na spotkanie dotyczące Krajowego Programu Formacyjnego Duszpasterstwa Młodzieży „Oto ja!”, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek (11.12.2017) o godzinie 20:00 w Wydziale Duszpasterstwa Młodzieży (ul. Ks. I. Skorupki 13/2).

Jesteś duszpasterzem młodzieży? Liderem grupy parafialnej? Drużynowym harcerskim? A może działasz w Oazie, KSM, albo innej wspólnocie/ruchu?
Zastanawiasz się po co Wam Krajowy Program Formacyjny? Być może nawet nie wiesz co to jest, a tym bardziej jak możesz go wykorzystać w swojej pracy. Jeżeli właśnie tak jest, to koniecznie przyjdź na spotkanie, na którym współautorka Programu (Joanna Bik) postara się krok po kroku wytłumaczyć, jak w praktyce korzystać z prezentowanych materiałów oraz dlaczego warto z nich korzystać. Opowie Wam również o najnowszej inicjatywie młodzieży, w którą może się włączyć każdy, kto tylko chce.
Duszpasterstwo Młodzieży Archidiecezji Łódzkiej
Dla przypomnienia:
Termin: poniedziałek (11.12.2017) godz.  20:00
Miejsce: Wydział Duszpasterstwa Młodzieży – ul. Ks. I. Skorupki 13/
Czekamy na Was!
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.