Archidiecezja Łódzka
Europejskie Spotkanie Młodych w Bazylei
17:11 | 09.11.2017 | Wyświetleń: 3536 | Autor: ks. Paweł Kłys

Kolejne spotkanie młodych organizowane przez wspólnotę z Taize odbędzie się w Bazylei i okolicy, w Szwajcarii, od 28 grudnia 2017 do 1 stycznia 2018 roku. Dziesiątki tysięcy młodych ludzi wezmą udział w tym nowym etapie „Pielgrzymki Zaufania przez Ziemię” zapoczątkowanej przez Brata Rogera pod koniec lat 70-tych.

Jak każdego roku, wyruszymy na tę niezwykłą pielgrzymkę również z Łodzi. W drodze do Bazylei zatrzymamy się w Pradze oraz Norymberdze. W czasie dłuższego zwiedzania Pragi planujemy zatrzymać się również w Praskim Sanktuarium Dzieciątka Jezus, gdzie będziemy sprawowali Eucharystię.

Po raz pierwszy Europejskie Spotkanie organizowane przez Wspólnotę z Taizé odbędzie się jednocześnie w trzech krajach: Szwajcarii, Niemczech i Francji. Mieszkańcy regionu Bazylei są przyzwyczajeni do przekraczania granic. Miasto jest otwarte na różnorodność. Bazylea gościła sobór Kościoła Katolickiego i była centrum protestanckiej odnowy. Nietzsche, filozof od „śmierci Boga”, nauczał w tym mieście. Jednocześnie wielu świadków Ewangelii wyruszyło z Bazylei na inne kontynenty.

Dzisiaj mieszkańcy tego regionu w swej wielkiej różnorodności – zaproszenie na spotkanie liczy jedenaście podpisów – cieszą się, że będą mogli otworzyć swoje domy i serca!

Koszt wyjazdu z Łodzi to 300 zł (+ 60 Euro udziału w kosztach spotkania wpłacane organizatorom w Bazylei)

Planowany wyjazd z Łodzi 26 grudnia o godz. 23.00. Po drodze planujemy Mszę św. w Pradze (rano 27 grudnia), czas na zwiedzanie Pragi, a następnie Norymbergi. Powrót planowany jest w południe 2 stycznia 2018 r.

Więcej informacji na temat wyjazdu u ks. Arkadiusza Lechowskiego pod nr. tel: 605 05 62 95

Wypełnienie formularza oznacza zapoznanie się z warunkami uczestnictwa w spotkaniu i jest zobowiązaniem się do włączenia w jego program.

Więcej na temat samego spotkania i jego programu: https://www.taize.fr/pl_rubrique3171.html

Prowizoryczny program spotkania w rydze: https://www.taize.fr/pl_article4952.html

fb: https://www.facebook.com/taize.lodz/

wydarzenie:

info na raban.org.pl: https://www.raban.org.pl/single-post/2017/11/06/Europejskie-Spotkanie-Młodych-w-Bazylei

https://www.raban.org.pl/single-post/2017/11/06/Europejskie-Spotkanie-M%C5%82odych-w-Bazylei

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.