Koncert zespołu „JednoCiało”
09:38 | 26.10.2017 | Wyświetleń: 1841 | Autor: Antoni Zalewski

Serdecznie zapraszamy w niedzielę 29 października 2017 r. o g. 19,00 do kościoła p.w. M.B.Bolesnej (al.Pasjonistów 23) na koncert akustyczny duetu małżeńskiego Leny i Macieja Durlak (zespół „Jedno Ciało”) promującego najnowszą płytę pt. „Zbliżenie”. Wstęp wolny. 

Lena i Maciej Durlakowie pobrali się 3 maja 2013 i jak sami mówią, są: „Szczęśliwi jako mąż i żona oraz tata i mama. Gotowi do walki o miłość.” Od 14 lutego 2016 tworzą duet muzyczny „JednoCiało”.

Płyta „Zbliżenia” (wydana w maju 2017) to efekt ich wdzięczności za sakrament małżeństwa. Jak piszą: „Zawiera 11 autorskich utworów, ułożonych w historię szukania Boga w świecie, w sobie, w mężu/żonie, w dzieciach, w prawdzie i w ciszy. Śpiewamy o życiu, które nabiera sensu po doświadczeniu MIŁOŚCI. Promujemy wierność małżeńską! Sami wciąż pragniemy jedności… Nasze utwory skierowane są jednak nie tylko dla małżeństw, naszą muzyką chcemy nieść nadzieję także tym, którzy myślą, że ‚przegrali swoje życie’. Wierzymy, że spotkanie z Bogiem, daje szansę na nowe życie, pełne szczęścia. On uzdrawia wszystkie rany. O tym także śpiewamy.”

Autorką tekstów piosenek z płyty „Zbiżenie” jest Lena Durlak, a muzykę do nich skomponowali Lena i Maciej Durlak. Zainteresowanych większą dawką informacji o zespole zachęcamy do wejścia na stronę www.jednocialo.com

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.