Teatralny weekend w Centrum idei „Ku Demokracji” w Piotrkowie Trybunalskim
22:35 | 24.10.2017 | Wyświetleń: 843 | Autor: ks. Paweł Kłys

Przed nami teatralny weekend. W ramach „40. ŁÓDZKICH SPOTKAŃ TEATRALNYCH. TEATR PONAD PODZIAŁAMI” będziemy mogli zobaczyć dwa spektakle.

W sobotę 28 października o godz. 19:00 zapraszamy na dziedziniec Centrum idei „Ku Demokracji” do obejrzenia PREMIERY, produkcji ŁST w wykonaniu Teatru A z Gliwic. Przed spektaklem o godz. 18:30 zapraszamy na spotkanie i dyskusję z artystami.

Natomiast w niedzielę 29 października o godz. 18:00 także na dziedzińcu będziemy mogli zobaczyć Teatr Trzcina z Tomaszowa Mazowieckiego, Laureata ŁóPTA 2017 ze spektaklem „S.A.L.I.G.I.A.”. Po spektaklu spotkanie i dyskusja z artystami.

Na wszystkie imprezy wstęp wolny, wejście od Pl. Kościuszki, a szczegóły na plakatach oraz stronach: www.cikd.pl i www.lodzkiespotkaniateatralne.pl.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.