Archidiecezja Łódzka
Pro memoria Kurii Metropolitalnej Łódzkiej
16:05 | 09.12.2016 | Wyświetleń: 2256

Kuria Metropolitalna Łódzka w odpowiedzi na zapytania Przewielebnych Księży w związku z nominacją Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, Metropolity Łódzkiego na urząd Arcybiskupa Metropolity Krakowskiego, uprzejmie informuje, że Ksiądz Arcybiskup Marek Jędraszewski pełni nadal, aż do kanonicznego objęcia Archidiecezji Krakowskiej urząd Arcybiskupa Metropolity Łódzkiego, dlatego, między innymi, w Modlitwie Eucharystycznej jest wymieniane Jego Imię.

Ks. prałat Zbigniew Tracz
Kanclerz Kurii