Ocalony…czyli rekolekcje w Seminarium
12:14 | 09.02.2015 | Wyświetleń: 575

Na nietypowy pomysł tematyki rekolekcji wpadli klerycy Wyższego Seminarium Duchownego w Łodzi wraz ze swoimi przełożonymi. W związku ze zbliżającą się galą rozdania Oskarów tematyka była filmowa, a zaproszenie odbyło się drogą Castingu do filmu "Ocalony".

Młodzieży spodobała się ta forma zaproszenia na rekolekcje. Przyjechało około 40 osób.Młodzież żyje teraz w świecie obrazu, filmów, Internetu, gier komputerowych stąd pomysł by właśnie w taki sposób zainteresować ich rekolekcjami.

Jak mówią organizatorzy rekolekcje w seminarium to nie jest casting na księdza, bo rekolekcje mają jedynie pomóc odkryć jaką rolę w życiu przyjdzie pełnić ich uczestnikom. Może to być rola księdza, męża, czy ojca. Do każdej z tych ról trzeba się dobrze przygotować.

Podczas spotkań i katechez młodzież uczyła się jak wsłuchać się w rady reżysera, którym w naszym życiu jest Bóg i jak On widzi odgrywane przez nas role.

Klerycy nie poprzestali tylko na ciekawej formie zaproszenia do rekolekcji. Dużo starania włożyli w samą formę zajęć. Przyciągnęli młodzież, która część swoich ferii postanowiła spędzić w nie co inny sposób.

Tradycją stało się, że tematyka rekolekcji w seminarium nawiązuje do jakiegoś ważnego wydarzenia, które im towarzyszy w tym roku była to gala oscarowa, w ubiegłym igrzyska olimpijskie.

Rekolekcje trwały od piątku 6.02 do niedzieli 8.02

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.