Archidiecezja Łódzka
Łomża: spotkanie kard. Müllera z rektorami seminariów duchownych
20:16 | 03.09.2014 | Wyświetleń: 1100
Łomża: spotkanie kard. Müllera z rektorami seminariów duchownych

Na uniwersalność Kościoła i potrzebę otwartego formowania przyszłych kapłanów wskazał rektorem polskich wyższych seminariów duchownych prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Gerhard L. Müller. Tematem obradującej w Łomży konferencji rektorów jest kwestia rozeznawania powołania i przyjmowania kandydatów do kapłaństwa.

Relacjonując wystąpienie prefekta dykasterii zajmującej się między innymi najcięższymi przestępstwami duchownych, przewodniczący konferencji, ks. dr Wojciech Rzeszowski zaznaczył, że nie pominięto także problemów związanych z dojrzałością psychoseksualną kandydatów. „Przypominał nam, że pewne problemy zaczynają się dużo wcześniej i bardzo ważne jest, aby na tym etapie formacji pomagać dojrzewać i widzieć te problemy, aby można było ich uniknąć w przyszłości” – powiedział ks. Rzeszowski. Rektor seminarium gnieźnieńskiego dodał, że przyszłym kapłanom potrzebna jest także umiejętność budowania dobrego kontaktu, wrażliwość związana z rozpoznawaniem ewentualnych nadużyć, czy zdolność radzenia sobie z tymi problemami w rozmowie duszpasterskiej czy w konfesjonale.

http://episkopat.pl/radio_watykanskie/53138.1,Lomza_spotkanie_kard_Mullera_z_rektorami_seminariow_duchownych.html

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.