Archidiecezja Łódzka
Beatyfikacje i kanonizacje
20:27 | 17.09.2014 | Wyświetleń: 931
Beatyfikacje i kanonizacje

Papież upoważnił Kongregację Spraw Kanonizacyjnych, przyjmując na audiencji prywatnej jej prefekta kard. Angelo Amato, do promulgowania trzech kolejnych dekretów. Dotyczą one cudów przypisywanych wstawiennictwu trojga założycieli powstałych w XIX wieku żeńskich zgromadzeń zakonnych.

Dwoje z nich to Włosi: bł. Maria Krystyna od Niepokalanego Poczęcia, beatyfikowana przez Jana Pawła II, i sługa Boży bp Pio Alberto del Corona z zakonu dominikanów. Trzecią jest Kanadyjka, sługa Boża s. Marie-Élisabeth Turgeon.

Przy tej samej okazji Ojciec Święty zatwierdził głosowanie sesji zwyczajnej kardynałów i biskupów opowiadające się za kanonizacją bł. Josepha Vaza ze zgromadzenia filipinów. Żyjący na przełomie XVII i XVIII w. duchowny, urodzony w Indiach, był misjonarzem zasłużonym dla ewangelizacji Cejlonu. Jan Paweł II beatyfikował go w 1995 r. podczas swej podróży do Sri Lanki. Tamtejszy Kościół liczy na jego kanonizację w czasie papieskiej wizyty planowanej na styczeń przyszłego roku. Dzisiejsza decyzja Franciszka czyni te nadzieje realnymi.

Kolejne beatyfikacje i kanonizacje

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.