Archidiecezja Łódzka
Papież Franciszek w 2015 roku odwiedzi Hiszpanię
11:14 | 21.08.2014 | Wyświetleń: 925
Papież Franciszek w 2015 roku odwiedzi Hiszpanię

Papież Franciszek w 2015 roku zamierza odwiedzić Hiszpanię. Nie jest wykluczona jego podróż do Avili i Alby de Tormes, choć ostateczna decyzja nie została jeszcze podjęta.

Papież Franciszek podczas rozmowy z dziennikarzami w drodze powrotnej z Korei powiedział: “Przyjmujemy tę wiadomość z wielką radością i satysfakcją” – napisał w specjalnym komunikacie bp Jesús García Burillo, ordynariusz diecezji Avila.

W oczekiwaniu na oficjalne potwierdzenie przyjazdu “słowa papieża Franciszka napełniają nas ogromną radością wobec realnej możliwości jego udziału w tak ważnym wydarzeniu, jakie będziemy celebrowali w naszej diecezji. Wszyscy Hiszpanie, a szczególnie awileńczycy, powinniśmy przygotować naszego ducha, by przyjąć przewidywalną wizytę Ojca świętego, która byłaby punktem kulminacyjnym celebracji ku czci św. Teresy od Jezusa” – napisał ks. bp Jesús García Burillo.

Papież Franciszek przyjechałby do Hiszpanii w 2015 r. z okazji 500-lecia urodzin św. Teresy. Obecnie “musimy czekać na oficjalne potwierdzenie tej możliwej podróży, jak również jej daty” – napisał ks. bp Jesús García Burillo.

Papież Franciszek w 2015 roku odwiedzi Hiszpanię

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.