Archidiecezja Łódzka
Nowi arcybiskupi w Madrycie i Walencji
20:13 | 28.08.2014 | Wyświetleń: 901
Nowi arcybiskupi w Madrycie i Walencji

Ojciec Święty przyjął rezygnację złożoną ze względu na wiek przez 78-letniego kard. Antonio Marię Rouco Varelę z funkcji metropolity Madrytu. Na jego miejsce Papież powołał abp. Carlosa Osoro Sierrę. 69-letni hierarcha zarządzał do tej pory archidiecezją Walencji. Na tę z kolei stolicę metropolitalną Franciszek mianował kard. Antonio Cañizaresa Lloverę. Również 69-letni purpurat kierował do tej pory w Watykanie Kongregacją ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Wcześniej był on ordynariuszem hiszpańskich diecezji Ávila, Granada i Toledo.

Kard. Antonio María Rouco Varela odchodzi z Madrytu po 20 latach. Media obficie komentują papieską decyzję, gdyż jest ona epokową zmianą w hiszpańskim Kościele.

Rozpoczyna się nowy cykl w hiszpańskim Kościele – w ten sposób komentują papieskie nominacje tutejsze media. Z Madrytu odchodzi 78-letni kard. Antonio Maria Rouco Varela, bez wątpienia ważna postać w najnowszej historii Hiszpanii. W 1976 r. (rok po śmierci gen. Franco i u początków trudnego procesu przejścia do demokracji) został biskupem pomocniczym w archidiecezji Santiago de Compostela, której następnie przez dziesięć lat był ordynariuszem (1984-1994). W 1994 r. Jan Paweł II mianował go ordynariuszem archidiecezji madryckiej. Kard. Rouco Varela, trzykrotnie wybierany na przewodniczącego episkopatu, zorganizował ŚDM w Santiago de Composteli (1989) i w Madrycie (2011). Zdecydowanie stawał w obronie życia, małżeństwa i rodziny oraz miejsca Kościoła w życiu publicznym, szczególnie w okresie lewicowych rządów premiera Zapatero.

Na jego miejsce przychodzi 69-letni abp Carlos Osoro, który – jak podkreślają media – nawet fizycznie jest podobny do Papieża Franciszka. Duszpasterz, człowiek dialogu, serdeczny i przyjazny będzie dobrą „wizytówką” papieskiego stylu w Madrycie, a stąd w całym kraju. „Wiosna Papieża Franciszka dotarła do Hiszpanii” – podkreślają media.

Z kolei kard. Antonio Cañizares wraca do domu. Przeniknięty „franciszkowym duchem” przychodzi do diecezji, która może poszczycić się zorganizowanym duszpasterstwem, dobrze przygotowanym laikatem i powołaniami. „Walencja znowu będzie miała kardynała” – wybijają hiszpańskie media.

http://episkopat.pl/radio_watykanskie/53078.1,Hiszpania_nowi_arcybiskupi_w_Madrycie_i_Walencji.html

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.