Przeciwko obrazoburczej “sztuce”
21:45 | 26.06.2014 | Wyświetleń: 892

Ponad sto osób wzięło udział w modlitwie jaką zorganizowano dziś w Łodzi na ul. Tymienieckiego 3 przed projekcją obrazoburczego spektaklu “Golgota Picnic“, którego pokaz o godzinie 19 odbył się w Art Inkubatorze.

Spontanicznie skrzyknięci ludzie wyrażali swój zdecydowany sprzeciw wobec prezentacji tzw. sztuki, która obraża wszystko to, w co wierzą chrześcijanie i w sposób wulgarny wyraża się na temat Kościoła katolickiego. Zgromadzeni dziś przed Art Inkubatorem ludzie odważnie stanęli w obronie chrześcijańskich wartości.

Tak napisali, w krótkim oświadczeniu oburzeni projekcją w Łodzi mieszkańcy naszego miasta:

“Stawiamy sprawę jasno: tego typu spektakle po prostu nas obrażają. Nawiązują do naszej kultury i naszej wiary, ale czynią to w sposób urągający elementarnemu poczuciu przyzwoitości i estetyki. Nie ma to nić wspólnego z wolnością , kultura i pięknem. Nie chcemy żeby nasze dzieci wychowywały się w takiej atmosferze.”

“Jest to smutne zdarzenie, które wpisuje się w ciąg zjawisk określanym mianem kultury, a tak naprawdę stanowi jej zaprzeczenie. Zarówno w warstwie twórczej jak i obrębie kultury osobistej. Takie prowokacyjne zdarzenia dotykają naszą wrażliwość duchową, dlatego sięgamy po silny argument, jakim jest modlitwa indywidualna, dodatkowo wzmocniona modlitwa wspólnotową.”

Spod Art Inkubatora trwając na modlitwie zgromadzeni mieszkańcy przeszli pod Katedrę, gdzie wyszedł im na spotkanie abp Marek Jędraszewski i zaprosił do wspólnej modlitwy Litanią do Serca Pana Jezusa przed Najświętszym Sakramentem. Metropolita Łódzki powiedział, że “to co teraz ma miejsce jest jednym wielkim odejściem od czci przynależnej Panu Bogu. Jest to także łamanie konstytucji, która gwarantuje poszanowanie praw każdego obywatela, zwłaszcza sumienia i wolności religijnej i która gwarantuje to, że nie wolno innych ludzi obrażać, a my czujemy się bardzo dotknięci.”
Arcybiskup na zakończenie podziękował wszystkim za modlitwę i prosił aby dalej w niej trwać. Jedynie w Panu Jezusie możemy pokładać nadzieję, którego miłosierdzie jest bez granic.

“Golgota Picnic”, której autorem jest Rodrigo Garcia, kpi ze śmierci krzyżowej Jezusa Chrystusa. Zawiera sceny obsceniczne, pełne pornografii. Spektakl odwołano w Poznaniu. Ma być jednak prezentowany m.in. w Warszawie i Bydgoszczy. Jutro natomiast w łódzkim Teatrze dla dzieci “Pinokio” odbędzie się próba czytana, co budzi ogromny sprzeciw.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.