40 lat kapłaństwa abpa Marka Jędraszewskiego
15:17 | 02.06.2013 | Wyświetleń: 989

40-lecie swoich święceń kapłańskich świętował 2 czerwca podczas mszy świętej w łódzkiej katedrze abp Marek Jędraszewski. "Być przyjacielem Chrystusa, to być obdarzonym miłością zobowiązującą" - mówił metropolita łódzki. W liturgii uczestniczyli także pozostali biskupi oraz łódzcy księża, którzy w tym roku również świętują 40. rocznicę swoich święceń prezbiteratu.

Zgromadzonych w świątyni przywitał proboszcz katedry ks. Ireneusz Kulesza. „Wspólna modlitwa eucharystyczna niech będzie wyrazem naszej pamięci oraz darem serca składanym arcybiskupowi łódzkiemu na dzień rocznicy jego święceń” – mówił duchowny.

Posłuchaj słowa wstępnego proboszcza katedry ks. Ireneusza Kuleszy:
{{audio:php6GsKXO.mp3:40-lecie%20-%20ks.%20Kulesza}}

„Słowo Chrystusa, które przedziera się przez głębiny człowieczego serca, które rozjaśnia ciemności umysłu, które jest silniejsze i bardziej wyraźne niż szmery i szumy i hałasy tego świata” – mówił abp Jędraszewski w homilii. Przypomniał, że Jezus nazwał apostołów swoimi przyjaciółmi. „Być przyjacielem Chrystusa, to być obdarzonym miłością zobowiązującą, aby iść na cały świat, aby głosić Ewangelię, aby przynosić owoc, który będzie trwał. To przyjaźń najbardziej głęboka z przyjaźni, bo jej bliskość przekracza wszelkie wyobrażenia, a z drugiej strony każe zwracać się do innych i pomagać, aby w innych rodził się owoc zbawienia” – mówił metropolita łódzki. Każda msza święta to stanięcie kapłana przed tajemnicą potęgi Chrystusowego Słowa, „ponieważ mszę świętą sprawuje in persona Christi, w osobie Chrystusa”.
„Ewangelia, którą głosi Kościół i której sługami staliśmy się mocą kapłaństwa Chrystusowego, nie może ulec deprawacji” – podkreślał abp Jędraszewski. Tymczasem zachęt ku temu jest wiele. „W postaci tzw. Kościoła otwartego, Kościoła postępowego, Kościoła, który weźmie pod uwagę społeczne oczekiwania, by zmienił swoje nauczanie – chociażby w kwestii aborcji, in vitro, eutanazji, tak zwanych związków partnerskich” – wyliczał pasterz Kościoła w Łodzi.
Metropolita łódzki wyraził nadzieję, że jubileuszowa liturgia będzie wspólną modlitwą „o wierne trwanie w wierze naszej, Świętego Katolickiego i Apostolskiego Kościoła, i o wierne trwanie w naszym poznaniu Chrystusa, który jest prawdziwie Świętym Bożym”.

Posłuchaj homilii abpa Marka Jędraszewskiego:
{{audio:phpaK1abk.mp3:40-lecie%20-%20Homilia%20abpa}}

Życzenia dla abpa Marka Jędraszewskiego w imieniu łódzkiego Kościoła złożył bp Ireneusz Pękalski, który odwołał się do słów papieży, którzy na przestrzeni 40 lat kapłaństwa łódzkiego metropolity zasiadali na Tronie Piotrowym. „Mając w pamięci przypomniane na początku słowa papieża Pawła VI serdecznie życzymy, aby ks. arcybiskup zgłębiając na nowo tajemnicę swego powołania ciągle wspaniałomyślnie przyczyniał się do budowy Kościoła Chrystusowego, który jest w Łodzi i umacniany mocą z wysoka gorliwie głosił temuż Kościołowi dobrą nowinę o zbawieniu” – mówił bp Ireneusz Pękalski.

Posłuchaj życzeń, które w imieniu łódzkiego Kościoła złożył bp Ireneusz Pękalski:
{{audio:phpcQbPD5.mp3:40-lecie%20-%20bp%20Pękalski}}

Abp Marek Jędraszewski podziękował wszystkim za modlitwę. „Dziękuję za tę jedność Kościoła, której doświadczamy w Eucharystii” – mówił metropolita łódzki. „Wielką moją radością, którą chcę się pochwalić jest to, że przed tą mszą świętą spotkałem osoby, które przyjechały na tę uroczystość by być razem ze mną, a które pamiętają mnie dokładnie sprzed 40 lat, kiedy byłem wikariuszem w małym miasteczku w Odolanowie koło Ostrowa Wielkopolskiego. To też piękny znak tego, czym jest Kościół” – podkreślał abp Jędraszewski.

Posłuchaj słowa końcowego abpa Marka Jędraszewskiego:
{{audio:php646pfd.mp3:40-lecie%20-%20podziękowania%20abp}}

Życzenia dla łódzkiego metropolity składali także sami łodzianie. „Życzymy przede wszystkim błogosławieństwa Bożego na każdy dzień” – mówiła jedna z łodzianek. „Kolejnych 40 lat. Bardzo jesteśmy zadowoleni, że arcybiskup jest od niedawna w katedrze i widzimy że jego praca dużo dobrych owoców zaczyna przynosić. Życzymy mu wszystkiego dobrego i dużo zdrowia” – dodawał inny wierny.

Posłuchaj życzeń od archidiecezjan:
{{audio:phpFVS8p0.mp3:40-lecie%20życzenia}}

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.