Trwają zapisy do Studium Animatorów Trzeźwości
19:43 | 01.09.2010 | Wyświetleń: 615
Trwają zapisy do Studium Animatorów Trzeźwości

To już szósta edycja Studium Animatorów Trzeźwości, które zostało powołane przez abp Władysława Ziółka.

Studium Animatorów Trzeźwości przygotowuje osoby duchowne i świeckie do działań na rzecz walki z alkoholizmem, gdzie priorytetem jest profilaktyka. Uczestnicy studium będą przygotowywani do prowadzenia spotkań informacyjno – konsultacyjnych oraz prowadzenia modlitw w intencji trzeźwości w swoich parafiach. Ważną częścią pracy przyszłych animatorów trzeźwości będzie także współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami, które zajmują się problematyką alkoholizmu. „Naszym celem jest przygotowanie osób podejmujących zaangażowanie w parafii i w swoich środowiskach na rzecz trzeźwości” tłumaczy ks. Jan Cholewa z par. Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Marii Małgorzaty Alacoque w Łodzi. Chrześcijańska wizja osoby, źródła i przebieg choroby alkoholowej, strategie działań profilaktycznych, formy pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionych to tylko niektóre tematy jakie będą podejmowane w trakcie trwania Studium. Na zakończenie uczestnicy przygotują indywidualny projekt, który chcieliby zrealizować w swojej parafii. Studium Animatorów trzeźwości trwa rok. Zajęcia odbywają się raz w miesiącu. Pierwsze integracyjne spotkanie już pod koniec września. Zapisów można dokonywać do 11 września.

Zapisy i informacje:
ks. Jan Cholewa
Parafia Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Marii Małgorzaty Alacoque
ul. Zgierskiej 123
tel: 042 616-00-18

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.