Nowy dzwon dla archikatedry
11:54 | 27.09.2010 | Wyświetleń: 569
Nowy dzwon dla archikatedry

Stefan, Władysław, a może Jan Paweł II? Wybieramy imię dla dzwonu i zbieramy pieniądze.

Za rok z łódzkiej archikatedry rozlegnie się bicie nowego dzwonu. Będzie on repliką „Zygmunta” – dzwonu, który został skradziony z katedralnej wieży przez Niemców podczas II wojny światowej. Nowy dzwon będzie drugi co do wielkości w Polsce. Odlany zostanie w pracowni ludwisarskiej Felsztyńskich w Przemyślu. Będzie na nim herb Łodzi i archidiecezji, krzyż, kotwica i serce jako symbole wiary, nadziei i miłości, a także Oko Bożej Opatrzności i tekst: „Głosem swym błagam, szczęść Boże pracy ludzkiej”.
Dzwon nie ma jeszcze imienia. Propozycji jest kilka: Stefan – na cześć o. Stefana Miecznikowskiego, jezuity i przyjaciela „Solidarności”; Władysław – dla uczczenia króla Władysława Jagiełły, który nadal Łodzi prawa miejskie; Lech – na cześć prezydenta Kaczyńskiego, albo Jan Paweł II. Inne pomysły to: „Prząśniczka”, „Serce Łodzi” i „Łódzki Zygmunt”.
Odlanie dzwonu będzie kosztowało 400 tyś. zł. Pieniądze zbierane są do skarbon w kształcie dzwonu w bazylice archikatedralnej, a także w Manufakturze.

Posłuchaj rozmowy Magdaleny Mrówczyńskiej z ks. Ireneuszem Kuleszą:

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.