Wyruszyła 85.Łódzka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę
10:20 | 21.08.2010 | Wyświetleń: 632
Wyruszyła 85.Łódzka Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę

Po raz 85. na Jasną Górę wyruszyła w sobotę z Łodzi piesza pielgrzymka. W tym roku pod hasłem - "Bądź z nami w każdy czas".

Hasło nawiązuje do nawiedzenia przez kopię jasnogórskiego obrazu archidiecezji łódzkiej i do kwietniowej tragedii w Smoleńsku.

Zanim pielgrzymi wyruszyli w drogę spotkali się na wspólnej mszy świętej przed kościołem Matki Boskiej Zwycięskiej. Koncelebrze przewodniczył ks. biskup Adam Lepa, który przypominał pątnikom by nie zapominali o sile modlitwy.

– Ludzie chcą pomóc sobie w sposób udziwniony. Kiedy stają przed ważnym wydarzeniem, najczęściej mówią – „będę trzymał za ciebie kciuki”. Natomiast Chrystus mówi – gdzie dwaj proszą o to samo, Boga Ojca , otrzymają tę łaskę, a zwłaszcza ci którzy proszą razem, we wspólnocie – mówił ks. biskup Adam Lepa.

W tym roku w drogę z Łodzi wyruszyło blisko 3 tysiące pielgrzymów. Pokonają ponad 120 kilometrów. Na Jasną Górę dojdą we wtorek, 24 sierpnia.

Po odpoczynku łódzcy pielgrzymi również pieszo wrócą do domu. Msza święta kończąca 85.Łódzką Pieszą Pielgrzymkę odbędzie się 1 września o godzinie 17. w kościele Matko Boskiej Zwycięskiej.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.