Wkrótce warsztaty liturgiczno-muzyczne
20:11 | 06.05.2010 | Wyświetleń: 451
Wkrótce warsztaty liturgiczno-muzyczne

Członkowie parafialnych schol, chórów i zespołów mogą wziąć udział w wiosennej edycji Warsztatów Liturgiczno-Muzycznych "Gloria Deo". Odbędą się one w dniach 14-16 maja w Domu Ruchu Światło-Życie w Łodzi.

„Warsztaty organizowane są w trosce o piękno posługi liturgiczno-muzycznej w naszych parafiach. Czynimy to poprzez formację liturgiczną, muzyczną i duchową członków parafialnych schol, chórów i zespołów. Tym razem chcemy się zająć celem celebracji liturgicznej, jakim jest oddawanie Bogu chwały” – wyjaśnia ks. Grzegorz Kopytowski, jeden z organizatorów warsztatów.
Zajęcia prowadzić będą dyrygenci (Elżbieta Tomala, Paweł Bębenek, Kamil Chałupnik, ks. Grzegorz Kopytowski), specjaliści od dykcji (Artur Zajt), emisji głosu (Anna Gonczar-Szoszkiewicz). Konferencje wygłosi ks. Grzegorz Kopytowski.
Zgłoszenia można wysyłać do 9 maja na adres: warsztaty@archidiecezja.lodz.pl. Szczegółowych informacji udziela ks. Grzegorz Kopytowski (42 66 48 716) i Dorota Kopeć (721 980 115). Można je również znaleźć na stronie internetowej: https://archidiecezja.lodz.pl/warsztaty.
Warsztaty rozpoczną się 14 maja o godz. 18.00, a zakończą 16 maja o godz. 16.00. Wszystkie zajęcia odbędą się w Domu Ruchu Światło-Życie w Łodzi (ul. Zgierska 230/232). Koszta: organizacji i materiałów – 25 zł, obiad w sobotę i w niedzielę – koszt jednego obiadu 10zł.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.