Wernisaż malarstwa Mariana Kaczmarka
09:12 | 09.05.2010 | Wyświetleń: 506

Wernisaż malarstwa Mariana Kaczmarka odbędzie się w niedzielę, 9 maja o godz. 12.00 w Europejskim Centrum Kultury Logos w Łodzi. Wystawa obejmuje prace z trzech obszarów tematycznych: dzieła o charakterze sakralnym, dotyczące kształtu Łodzi przedprzemysłowej i obrazy opisujące urodę otaczającego nas świata - pejzaże i martwe natury.

„Rysem charakterystycznym dwu pierwszych grup jest szczególne podejście autora do prac, a mianowicie pogłębianie tematów o aspekt historyczny, przejawiający się w uwzględnianiu ich kontekstów kulturowych, dewocyjnych, jak i kolei losów poszczególnych dzieł. To, w przypadku opracowywania kopii obrazów otaczanych kultem religijnym. W tej grupie odnajdujemy tematy maryjne, chrystologiczne, wizerunki świętych i błogosławionych” – opisują organizatorzy wystawy. Malarstwo związane z Łodzią powstawało nieco inaczej. „Oprócz studiów XVII- i XVIII-wiecznych widoków miast, autor korzystał z dotyczących Łodzi archiwalnych materiałów kartograficznych i zapisków kronikarskich z ubiegłego wieku. Pozostałymi elementami składowymi „rekonstruowanych” widoków Starej Łodzi były znajomość terenu z licznych wędrówek po okolicy Łodzi, wyobraźnia i swoista intuicja” – wyjaśnia Europejskie Centrum Kultury Logos.

Marian Paweł Kaczmarek urodził się w Domachowie na Biskupiźnie, lata dzieciństwa spędził w Krobi. Po maturze w Gostyniu, studiował i doktoryzował się w łódzkiej Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. Zajmuje się historią i urbanistyką małych miast, wzornictwem włókienniczym(żakardowa tkanina dekoracyjna, dywany), rysunkiem i malarstwem sztalugowym (od pejzażu, poprzez martwą naturę, portret do prac o charakterze religijnym). Jego prace znajdują się w muzeach, kolekcjach prywatnych i w wielu kościołach w Polsce i za granicą (Włochy, Niemcy, USA, Kazachstan). Dużą część dorobku artystycznego stanowią rysunki i obrazy sztalugowe związane z widokami starej, przedprzemysłowej Łodzi.

Europejskie Centrum Kultury Logos zostało erygowane przez abpa Władysława Ziółka 5 listopada 2004 roku. W jego ramach działa m.in. Teatr Logos, Galeria, organizowany jest też Festiwal Kultury Chrześcijańskiej. Jak podkreśla założyciel i dyrektor Centrum, ks. Waldemar Sondka, instytucja powstała, „aby nadać szerokim i różnorodnym formom działania Ośrodka Duszpasterstwa Środowisk Twórczych rangę instytucji i umożliwić przez to głebszą współpracę z innymi instytucjami kultury, nie tylko polskimi, ale na całym świecie”. Europejskie Centrum Kultury Logos działa przy Kościele Rektoralnym Środowisk Twórczych przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 22 w Łodzi.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.