Święto Eucharystii już 13 czerwca
14:57 | 26.05.2010 | Wyświetleń: 509
Święto Eucharystii już 13 czerwca

Archidiecezjalne Święto Eucharystii odbędzie się 13 czerwca w Łodzi. Uroczystość organizowana jest na pamiątkę II Kongresu Eucharystycznego i wizyty Jana Pawła II w Łodzi w 1987 roku.

Święto Eucharystii składa się z dwóch części – pierwszą jest procesja eucharystyczna z sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej do katedry, a drugą – Msza święta przy ołtarzu polowym.
Procesji co roku towarzyszy kopia mozaiki Matki Bożej Watykańskiej z ul. Łąkowej. Jednak w tym roku jej miejsce zajmie kopia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, która nawiedza parafie archidiecezji łódzkiej. Królowa Polski w jasnogórskim wizerunku będzie niesiona przez przedstawicieli różnych stanów i zawodów. Stanie też przed ołtarzem polowym usytuowanym przy gmachu Wyższego Seminarium Duchownego.
Msza święta odprawiona będzie w podziękowaniu za wizytę Jana Pawła II w Łodzi oraz w intencji rychłego wyniesienia na ołtarze papieża-Polaka.
Uroczystość rozpocznie się o godz. 10.00 na placu przed sanktuarium Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi przy ul. Łąkowej. Procesja przejdzie ulicą Łąkową, Mickiewicza i Piotrkowską na plac katedralny.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informujemy, że:
  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka z siedzibą przy ul. Ks. Ignacego Skorupki 1 w Łodzi, reprezentowana przez Arcybiskupa Grzegorza Rysia, Metropolitę Łódzkiego;
  2. inspektorem ochrony danych w Archidiecezji Łódzkiej jest ks. dr Zbigniew Tracz, ul. ks. I. Skorupki 1, 90-458 Łódź, mail: iod@archidiecezja.lodz.pl;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług i informacyjnym;
  4. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
  5. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Archidiecezja Łódzka;
  6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
  8. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
  9. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.